Project Description

Efter gode anbefalinger fra vores kollegaer på de andre erhvervsakademier, besluttede vi os for at invitere Signe og ConnectingCultures til at give en workshop til vores nye internationale studerende. De høje forventninger blev i den grad indfriet: Med Connecting Cultures’ workshop formåede vi at give vores studerende brugbar og givtig kulturel viden, der kan forberede dem på de kulturelle udfordringer de vil møde under deres ophold i Danmark, og evalueringerne viste at de studerende var utroligt tilfredse med workshoppen.