GLOBAL LEADERSHIP

Vores kulturelle baggrund har stor indflydelse på vores forventninger til en leder og lederskab. Definitionen på en stærk og god leder er kulturelt betinget, og uden viden om hvordan vores definitioner afviger fra hinanden, risikerer vi, at der opstår misforståelser og usikkerhed omkring lederskabet.

På kulturtræningen i Globalt Lederskab får du indsigt i, hvordan din opfattelse af lederskab kan afvige fra dine medarbejderes. Du bliver også klogere på dine egne personlige præferencer og din egen personlige ledelsesstil og får redskaber til at lede dine globale medarbejdere mere kulturelt intelligent. 

DU SKAL VÆLGE TRÆNINGEN HVIS

 • Du er leder for medarbejdere med en anden kulturel baggrund end din egen
 • Du er leder for medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde

DU GÅR FRA TRÆNINGEN MED BL.A.

Specifik viden om

 • Hvilken indflydelse kultur har på forventninger til ledelsesstil og beslutningsprocesser
 • Hvordan du bliver en kulturelt inkluderende leder
 • Hvordan du målretter din kommunikation efter modtager og kontekst
 • Hvorfor den klassiske danske flade leder i nogen kulturelle kontekst bliver set som en svag leder.

Kompetencer til at

 • Skabe tillid i et globalt lederskab
 • Motivere dine globale medarbejdere kulturelt intelligent
 • Give hensigtsmæssig feedback   
 • Udnytte de kompetencer og det potentiale, en multikulturelle gruppe indeholder
 • Lægge startegier for et kulturelt inkluderende lederskab

WORKSHOP, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.