GLOBAL MINDSET

En træning i et globalt mindset skærper den generelle forståelse for kulturforskelle, og for hvordan kultur er med til at forme vores adfærd og vores syn på andre menneskers handlinger.

Gennem forskningsbaserede resultater, giver vi jer indsigt i de generelle kulturforskelle, som spiller en rolle for samarbejdet på tværs af grænser. Med denne indsigt træner vi evnen til at afkode den enkelte situation og kommunikere og agere hensigtsmæssigt i det interkulturelle samarbejde. I udviklingen af jeres globale mindset arbejder vi derfor også målrettet med formulering og implementering af personlige strategier.  

I SKAL VÆLGE TRÆNINGEN HVIS

 • I har medarbejdere eller samarbejdspartnere med mange forskellige kulturelle baggrunde enten placeret på samme kontor eller i afdelinger i flere lande
 • I ønsker at forhandle med potentielt nye samarbejdspartnere
 • I ønsker at styrke jeres medarbejderes evne til at begå sig kulturelt intelligent i en international virksomhed

I GÅR FRA TRÆNINGEN MED BL.A.

Specifik viden om

 • Globalt mindset og hvordan I udvikler jeres eget globale mindset
 • Betydningen af jeres egen kulturelle baggage for det interkulturelle samarbejde
 • De vigtigste kulturforskelle f.eks. hvilken indflydelse den kulturelle dimension hierarki har på ledelsesstil
 • Hvordan I bruger jeres kommunikationsformer (e-mail/fysiske møder/videomøder, etc.) mest hensigtsmæssigt i den interkulturelle kommunikationen

Kompetencer til at

 • Tilpasse jeres kommunikation og undgå misforståelser
 • Optimere samarbejdet i et team af kollegaer med mange forskellige kulturelle baggrunde
 • Blive opmærksom på blindspots: Hvad er det I ikke ved, som I bør vide?
 • Opbygge relationer og skabe tillid i en international kontekst
 • Afkode situationer i den kulturelle kontekst og slå ”egne kulturelle filtre” fra og dermed agere mere kulturelt intelligent
 • Formulere personlige strategier og implementere dem i jeres daglige interkulturelle samarbejde

WORKSHOP, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.