Bøger

Forstod du hvad de sagde?

Baseret på mange års forskning samt to årtiers samarbejde med en lang række af forskellige internationale organisationer, har ConnectingCulture’s stifter Signe Ørom, Ph.D., publiceret bogen “Forstod du hvad de sagde? Kulturel intelligens og diversitet i globale samarbejder” (2022).

 

Det er en bog der er tilsigtet lederen, medarbejderen eller teamet, der vil udvikle sin kulturelle intelligens og forbedre forholdene for et succesfuldt, interkulturelt samarbejde på arbejdspladsen. 

 

 

Uanset om du er helt ny i en professionel interaktionen med forskellige kulturer, eller du er en erfaren tværkulturel leder med mange års internationalt samarbejde, vil bogen med sine konkrete cases og nyeste data, garanteret give dig værdifulde indsigter samt hjælpe dig til at udvikle nye givende strategier til kulturforståelse- og ledelse.

 

Bogen er blevet rost for dens engagerende, selvreflekterende, humoristiske sprog og for dens værdiskabelse, for dem som ønsker at opnå praktisk, forskningsbaseret viden om de forskelle der kan opstå på tværs af kulturer. 

 

Dansk og engelsk version

Bogen er tilgængelig på både dansk og engelsk. De to bøger, ”Did You Get The Point?” og “Forstod du hvad de sagde?” ligner meget hinanden, men den danske version er målrettet danskere der arbejder globalt, mens den engelske version er tilpasset internationale medarbejdere der arbejder i Danmark eller på andre måder samarbejder med danskere.

 

 

Anmeldelser fra vores læsere

Download øvelser fra bogen her


Andre udgivelser

Kommunikation i internationale virksomheder

Signe Ørom er medforfatter til kapitlerne “Træning i kulturforståelse og “Undervisningsperspektivet” med hhv. Mie Femø Nielsen og Pernille Schmidt samt Mie Femø Nielsen og Jeanette Landgrebe. 

Medarbejdere i internationale virksomheder skal kunne samarbejde på tværs af organisationer, ledelsesniveauer, lande, faglige baggrunde, kulturer og tidszoner, mens de jonglerer alskens medier for at nå vigtige strategiske mål. 

Denne bog har fokus på, hvordan man som medarbejder kommunikerer effektivt i disse komplekse og dynamiske kontekster. Den går i dybden med en række af de vigtigste aspekter inden for interkulturel kommunikation og interaktion i internationale virksomheder og organisationer for at klæde læseren på til at forstå, hvad der kan ligge bag en replik på et videomøde, eller hvad der kan være de forretningsmæssige konsekvenser af en sætning i en e-mail. 

Med sit sprog- og kommunikationsvidenskabelige udgangspunkt er bogens omdrejningspunkt den daglige professionelle interaktion i internationale virksomheder. Medarbejdernes indbyrdes interaktion har afgørende betydning for virksomhedernes succes, udvikling og vækst.

Bogens emner strækker sig fra forretningsbreve, e-mails, ansigt til ansigt-møder og videomøder over formel og uformel interaktion, teamwork, knowledge management, organisatoriske rutiner og socialisering til indre branding, innovation og forandringskommunikation. 

Bogen trækker på den nyeste forskning og bygger på data, forfatterne har indsamlet i hele verden, og i bogen gives løbende eksempler fra kommunikativ praksis i lande som Argentina, Brasilien, Danmark, England, Indien, Kina, Tyskland, Ghana, Japan, Rusland, Sverige, Sydafrika, Tyrkiet, Ungarn og USA.

Målgruppen er studerende, der ønsker at dygtiggøre sig inden for international virksomhedskommunikation, såvel som professionelle medarbejdere, der ønsker ajourført viden og inspiration til effektive redskaber til at optimere deres daglige samarbejde i internationale virksomheder.

Køb "Forstod Du Hvad De Sagde?"

Brug koden Signe1122 og få bogen til kun 255 kr., hvis du bestiller inden d. 1. april

BOGANMELDELSE: Fremragende guide til multikulturel forståelse
Signe Øroms nye bog ’Forstod du, hvad de sagde?’ leverer solid indsigt i faldgruber og potentielle gevinster ved tværkulturelt samarbejde. (...) Advarsel: Forvildede Støjberg-typer og krænkelsesparate Politiken-fusentaster vil ikke finde ammunition til deres kulturkamp her. Denne bog er ikke for kulturkrigere – bogen er derimod et must-read for alle, der ønsker at blive klogere på, hvordan globalt orienterede virksomheder bør tilgå og takle kulturforskelle. (...) bogens mange tankevækkende og til tider morsomme beretninger om kulturelle misforståelser samt de velfunderede løsningsforslag til, hvordan globalt orienterede virksomheder kan håndtere tværkulturelt samarbejde, både internt og eksternt. Signe Ørom demonstrerer stor indsigt i emnet – hendes forskerbaggrund og mangeårige praktiske erfaring fornægter sig ikke, men skinner tværtimod tydeligt igennem.
Med stor kompetence, indsigtsfuldhed og veloplagthed fortæller Signe Ørom om kulturelle udfordringer og muligheder i internationalt samarbejde. Meningsfulde empiriske eksempler illustrerer mesterligt de mange udfordringer, man kan møde som dansker, og bogen viser, hvorledes man kan realisere en kulturel diversitetsbonus. Klart anbefalelsesværdigt!
referencer connecting cultures
Mette Zølner
Professor i Interkultural kommunikation ved Aarhus Universitet


Jeg kan varmt anbefale den nye bog fra Signe Øroms hånd. Hendes tanker om den kulturelle diversitetsbonus er dybt relevante for en virksomhed som vores, der er gået fra at være 95% dansk til i dag at være et rendyrket globalt firma med en sand mangfoldighed af forskellige kulturer (og nu også en transformation til langt flere virtuelle møder).
referencer connecting cultures
Asger Kronborg
Senior Director, LEGO
Bogen er en øjenåbner, som bør læses af alle, der arbejder med globale samarbejdspartnere og/eller i multikulturelle teams. På en velskrevet, nuanceret og humoristisk måde formidler denne bog en videnskabeligt velfunderet, evidensbaseret indsigt i de pitfalls og udfordringer, man bør være opmærksom på i mødet med mennesker med andre kulturelle baggrunde og kommunikative præferencer. Bogen formår, uden løftede pegefingre, at få læseren til at se sine egne kulturelle bias i øjnene og indeholder konkrete redskaber til at skabe stærke, tillidsbaserede samarbejder og velfungerende teams på tværs af kulturer. Jeg har uden tvivl fået et blidt spark bagi til at se min egen selvforståelse om, hvor fordomsfri og åbensindet jeg er, efter i sømmene, og jeg føler mig nu langt bedre rustet til at undgå misforståelser og høste frugten af multikulturelle samarbejder fremover.
Ph.d., Direktør, Global R&D Business Development, Novo Nordisk.
referencer connecting cultures
Louise Winkel
Ph.d., Direktør, Global R&D Business Development, Novo Nordisk