Multikulturelt samarbejde kræver globalt mindset

Signe Ørom blev interviewet til Berlingske indlæg om Fremtidens arbejdsplads. Her udtaler Signe sig bl.a. om hvilken betydning det har at flere og flere arbejder virtuelt på tværs af grænser og om, hvordan man kan træne sine kulturelle kompetencer som global leder. Signe pointerer også, at det er altafgørende for det gode samarbejde at skabe […]