INKLUDERENDE SPROG OG KOMMUNIKATION

Inkluderende sprog og kommunikation

På kurset arbejder vi specifikt med inkluderende sprog og kommunikation. Vores ubevidste biases er forankret i sproget, og derfor er det nødvendigt aktivt at forholde sig til vores egen sprogbrug, hvis vi gerne vil implementere et inkluderende sprog.
 
I en international organisation vil en vigtig del af det inkluderende sprogbrug også handle om, hvordan vi taler på vores fællessprog engelsk. På kurset samskaber vi tips til inkluderende engelsk, og vi giver vores specifikke råd og vejledning til (skriftligt og mundtligt) inkluderende engelsk.
 
At være en inkluderende kommunikator betyder at kommunikere, så alle føler sig inkluderet og værdsat i sin gruppe, også når man kommunikerer eller byder ind med input på andre måder end normen eller majoritetens. I en international organisation, hvor man har mennesker fra hele verden, vil der særligt være variationer ift. hvor konfronterende og direkte det er passende at være, hvor meget non-verbal kommunikation spiller ind osv.

I SKAL VÆLGE TRÆNINGEN HVIS
  • I vil gøre op med det ubevidst ekskluderende sprog
  • I vil øge inklusion af diversitet ved at fokusere på sprog
I GÅR FRA TRÆNINGEN MED BL.A.
Specifik viden om
  • Hvordan vores ubevidste biases er forankret i vores sprogbrug
  • Inkluderende engelsk på en international arbejdsplads
  • Sprog som inklusionsværktøj
Kompetencer til at
  • Få indsigt i sprogets rolle i ekskluderende versus ikke-inkluderende praksis 
  • Flytte dit sprog fra ubevidst ekskluderende til bevidst inkluderende   
  • Begå dig mere inkluderende i et mangfoldigt arbejdsmiljø i skrift og tale 
  • Få bevidsthed om, hvordan man kan implementere et mere inkluderende engelsk med det formål, at kommunikationen bliver tydeligere og at alle i højere grad føler sig trygge ved at byde ind i beslutningsprocesser, ideudvikling osv.  
  • Blive bevidst om din egen verbale og non-verbale + skriftlige og mundtlige kommunikationsstil  

WORKSHOPS, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.

”Our session with Signe Ørom was a refreshing wake up call, giving a view of the perceived, misunderstood as well as more scientifically founded difference between us all. I´m sure it will help us in working even better together”
FOCUS PÅ JERES BEHOV

Vi har altid fokus på jeres specifikke behov og sammensætter et program, der tager udgangspunkt i jeres virkelighed og branche. Inden træningen vil I derfor få tilsendt et spørgeskema, så vi kan klarlægge jeres behov og udfordringer ud fra svarene. Med udgangspunkt i disse og i dialog med jer, skræddersyr vi jeres workshop, forløb eller foredrag.