TRAIN THE TRAINER

Et forløb i Train-the-trainer klæder dig på til at lave træninger i kulturforståelse internt i virksomheden. På kurset vil du få indsigt i og teoretisk viden om generelle kulturforskelle, der spiller en stor rolle for samarbejdet på tværs af grænser, og du vil samtidig blive klædt på til at formidle denne viden internt. På kurset arbejder vi målrettet med at formulere målene for de workshops I skal afholde, samt definere hvilken teori, viden og kompetencer der skal formidles. Under forløbet udvikler ConnectingCultures enten alene eller i et samarbejde med jer skræddersyede øvelser og materialer, I kan bruge til jeres kulturtræning i virksomheden fremadrettet. Træningen henvender sig oftest til HR-medarbejdere og andre, der fungerer som instruktører i virksomheder, der arbejder globalt.

I SKAL VÆLGE TRÆNINGEN HVIS

  • Du træner medarbejdere internt i virksomheden
  • Du træner virksomhedens samarbejdspartnere, leverandører o.lign.

I GÅR FRA TRÆNINGEN MED BL.A.
Specifik viden om

  • Teori om kultur og interkulturel formidling
  • Hvordan du formidler kulturforståelse til erhvervslivet
  • Betydningen af jeres egen kulturelle bagage for det interkulturelle samarbejde
  • De vigtigste kulturforskelle f.eks. hvilken indflydelse den kulturelle dimension hierarki har på ledelsesstil

Kompetencer til at

  • Planlægge træningsforløb, så alle medarbejdere føler sig set og hørt.
  • Udtænke opgaver, øvelser og PowerPoints, der formidler kultur på en positiv og inkluderende måde
  • Motivere og engagere dine medarbejdere til at blive kulturelt intelligente
  • Planlægge og afholde workshops i kulturforståelse

WORKSHOP, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.