INKLUDERENDE LEDELSE

Inkluderende ledelse

På kurset i inkluderende ledelse arbejder vi ud fra den enkelte leders egne præferencer, ledelsesstil og biases. Først når vi kender vores egne præferencer og de forskelle, vi kan opleve i et diverst team ift. bl.a.forventninger til lederen, kan vi arbejde med at blive inkluderende ledere.
 
Vi motiverer lederen til at se det store potentiale ved inklusion af diversitet. Vi kortlægger bl.a.  diversiteten i den enkelte leders team/afdeling/gruppe og identificerer og diskuterer inklusionsudfordringer ift. den totale kognitive diversitet. Vi arbejder ligeledes med specifikke arbejdssituationer, hvor utilsigtet ekskluderende eller ikke-inkluderende adfærd typisk kan finde sted.

DU SKAL VÆLGE TRÆNINGEN HVIS
 • Du er leder for et diverst team
 • Du ønsker som leder, at alle i teamet skal føle sig inkluderet
 • Dit mål er at få diversiteten positivt i spil til gavn for hele teamet og dets performance 
DU GÅR FRA TRÆNINGEN MED BL.A.
Specifik viden om
 • Inkluderende kommunikation på møder i beslutnings- og ideudviklingsprocesser  
 • Hvordan du som leder kan have en mere inkluderende approach til dine medarbejdere
 • Hvordan du planlægger og faciliterer inkluderende møder, beslutnings- og idéudviklingsprocesser og feedback
Kompetencer til at
 • Indsigt i det kognitive diversitetspotentiale  
 • Forstå dine medarbejderes forskellige behov og forventinger til dig som leder
 • Udvikle personlige strategier og få konkrete værktøjer til inkluderende ledelsespraksis 
 • Konkret at benytte inkluderende ledelsesværktøjer
 • Forstå din egen verbale og non-verbale kommunikation

WORKSHOPS, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.

Ønsker du et bedre overblik over, hvordan det står til med mangfoldigheden i din organisation, så kan du læse mere om vores inklusionsundersøgelse DiDi, som giver  organisationer eller afdelinger et databaseret indblik i, hvilke medarbejdergrupper eller minoritetsgrupper, der er udfordret i forhold til inklusion, og i hvilke situationer. Den er et godt grundlag for at udarbejde en DE&I strategi som sikrer at diversitet bliver en styrke inklusionsmåling

”Our session with Signe Ørom was a refreshing wake up call, giving a view of the perceived, misunderstood as well as more scientifically founded difference between us all. I´m sure it will help us in working even better together”
FOCUS PÅ JERES BEHOV

Vi har altid fokus på jeres specifikke behov og sammensætter et program, der tager udgangspunkt i jeres virkelighed og branche. Inden træningen vil I derfor få tilsendt et spørgeskema, så vi kan klarlægge jeres behov og udfordringer ud fra svarene. Med udgangspunkt i disse og i dialog med jer, skræddersyr vi jeres workshop, forløb eller foredrag.