MULTIKULTURELLE TEAMS

MULTIKULTURELLE TEAMS

Optimér samarbejdet i dit globale team

Internationalt samarbejde, multikulturelle teams internationale teams, teammedlemmer fra forskellige lande (

Vidste du, at multikulturelle teams enten er markant mindre produktive eller markant mere produktive end teams med personer, som har samme kulturelle baggrund?

Med udgangspunkt i jeres team, hjælper vi jer med at finde ud af, hvordan I udnytter styrken ved at være et multikulturelt team. 

Vi tager udgangspunkt i de generelle kulturforskelle de lande imellem, som er repræsenteret i teamet. Herfra går vi til det personlige niveau, hvor vi beskæftiger os med de enkelte team-members personlige profiler og præferencer og vi stiller skarpt på hvor I som team kan vende forskellene til styrker.

Hvis I ønsker det, kan vi arbejde henimod at definere en ny fælles team-kultur, som kan optimere samarbejdet og skabe et effektivt og velfungerende team. 

I SKAL VÆLGE TRÆNINGEN HVIS
  • I er et team med personer, som har mange forskellige kulturelle baggrunde
  • I er et team med personer, som har 2 eller 3 forskellige kulturelle baggrunde
I GÅR FRA TRÆNINGEN MED BL.A.
Specifik viden om
  • Hvordan I udnytter jeres kvaliteter som multikulturelt team
  • De kulturelle forskelle jeres team skal være opmærksomme på
  • Hvilke personlige profiler individerne i jeres team har, og hvordan de fungerer i teamsammenhængen
  • Hvordan et højeffektivt multikulturelt team udvikles
Kompetencer til at
  • Udnytte styrkerne ved at være et multikulturelt team
  • Arbejde sig henimod at blive et effektivt og velfungerende team
  • Skabe en ny fælles team-kultur
  • Styrke tilliden og optimere kommunikationen i teamet

WORKSHOP, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.

GLOBESMART

På træningen, multikulturelle teams,
internationale teams,
teammedlemmer fra forskellige lande, kan I tilvælge, at de enkelte team-members kan lave deres egne kultur-profiler vha. værktøjet GlobeSmart. Gennem GlobeSmart kan teamets individer sammenligne deres personlige profiler med hinanden. Det giver mulighed for at kortægge de vigtigste kulturforskelle i teamet og danner baggrund for udformningen af nye strategier i skabelsen af en ny team-kultur. Vi er også certificeret i en række andre personlighedstests, kultur- og teamværktøjer, som I kan vælge at integrere i jeres træningsforløb. Se mere her.

”Vi har hos Clipper brugt ConnectingCultures flere gange, bla. i et forløb for et af vores dansk-indiske teams. Gennem tre workshops for både danske og indiske team-members har vi fået indsigt i forskelle og ligheder mellem dansk og indisk forretningskultur, og arbejdet os frem til hvordan vi bedst kan respektere hinanden og skabe en fælles kultur. Samtidig har vi aktivt trænet vores kulturelle kompetencer, som vi i dag har implementeret i vores hverdag. Resultatet er et mere produktivt samarbejde, stærkere relationer, klarere kommunikation og et tydeligt mere velfungerende team.”.
FOKUS PÅ JERES BEHOV

På træningen (multikulturelle teams,
internationale teams,
teammedlemmer fra forskellige lande) kan I tilvælge, at de enkelte team-members kan lave deres egne kultur-profiler vha. værktøjet GlobeSmart. Gennem GlobeSmart kan teamets individer sammenligne deres personlige profiler med hinanden. Det giver mulighed for at kortægge de vigtigste kulturforskelle i teamet og danner baggrund for udformningen af nye strategier i skabelsen af en ny team-kultur. Vi er også certificeret i en række andre personlighedstests, kultur- og teamværktøjer, som I kan vælge at integrere i jeres træningsforløb. Se mere her.