UBEVIDST BIAS

Ubevidst bias

De fleste mennesker ekskluderer ikke nogen bevidst. Bevidsthed om vores egne ubevidste biases kan give os forståelse for, hvordan vi nogle gange gør og siger ting, som utilsigtet virker ekskluderende eller ikke-inkluderende.

Den bedste måde at få indblik i, men også blive bevidst om egne ubevidste biases er ved hele tiden at blive udfordret og konfronteret med dem. På denne træning vil I derfor blive konfronteret og involveret gennem øvelser, der ’fanger’ jer i ubevidste biases. Målet med træningen er at identificere egne ubevidste biases, gøre sig dem bevidste og dermed minimere de utilsigtede konsekvenser.

I SKAL VÆLGE TRÆNINGEN HVIS
  • Hvis I ønsker at fokusere på diversitet og ubevidst bias i jeres team eller organisation
  • Hvis I ønsker ’biasbevidste’ medarbejdere og ledere for at skabe en mere inkluderende kultur i organisationen.
I GÅR FRA TRÆNINGEN MED BL.A.
Specifik viden om
  • Hvad er ubevidst bias
  • De 5 mest centrale typer af bias
  • Hvordan I aktivt kan inkludere alle i eksempelvis beslutningsprocesser, møder osv.
Kompetencer til at
  • Genkende hvad ubevidst bias er
  • Identificere hvordan ubevidst bias påvirker den enkelte og organisationen
  • Udvikle strategier til at håndtere ubevidst bias
  • Reducere ubevidst bias med henblik på at forbedre kvaliteten af beslutninger og sikre højere fastholdelse af talent, generel arbejdsglæde og bedre udnyttelse af diversiteten

WORKSHOPS, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.

”Our session with Signe Ørom was a refreshing wake up call, giving a view of the perceived, misunderstood as well as more scientifically founded difference between us all. I´m sure it will help us in working even better together”
FOCUS PÅ JERES BEHOV

Vi har altid fokus på jeres specifikke behov og sammensætter et program, der tager udgangspunkt i jeres virkelighed og branche. Inden træningen vil I derfor få tilsendt et spørgeskema, så vi kan klarlægge jeres behov og udfordringer ud fra svarene. Med udgangspunkt i disse og i dialog med jer, skræddersyr vi jeres workshop, forløb eller foredrag.