VIRTUELLE TEAMS

VIRTUELLE TEAMS

Gode videomøder og virtuel kommunikation

VIRTUELLE TEAMS Gode videomøder virtuel kommunikation

Virtuelle teams

Kultur har stor indflydelse på vores kommunikation – også den virtuelle. Vi giver jer indsigt i, hvilken impact kultur har på de dynamikker der opstår i et virtuelt team og vi træner jeres kompetencer, så I kan agere hensigtsmæssigt i dem.

Oplever I, at jeres virtuelle møder ikke er så effektive som I ønsker? Opstår der misforståelser ift. forskellige forventninger til processen – hvad næste skridt er, og hvem der skal tage det? Eller kan det være vanskeligt at opnå en god relation i det virtuelle samarbejde? Synes I, det er svært at skabe en dynamisk brainstorm på et virtuelt møde? Så kan en træning i virtuelle teams hjælpe jer med at optimere samarbejdet i jeres virtuelle teams.

I SKAL VÆLGE TRÆNINGEN HVIS
  • I er et team med personer, som har mange forskellige kulturelle baggrunde
  • I er et team med personer, som har 2 eller 3 forskellige kulturelle baggrunde
I GÅR FRA TRÆNINGEN MED BL.A.
Specifik viden om
  • Hvilke kulturelle forskelle I bør være opmærksomme på i jeres virtuelle team
  • Hvad skal man som mødeleder skal være særligt opmærksom på? Og hvordan strukturerer man en kulturelt intelligent ”kommunikationsrytme” (hvornår bruger vi videokonference og skriftlig kommunikation, hvornår mødes vi hele teamet og hvornår er det hensigtsmæssigt at tage en-til-en-samtaler)
  • De kulturelle forskelles indflydelse på, hvordan vi forventer processer ledes, hvordan møder afholdes, og hvordan beslutninger tages
  • Hvordan funktionerne i eks. Skype for Business kan bruges til at optimere den virtuelle kommunikation i et multikulturelt team
Kompetencer til at
  • Tilrettelægge og lede/afholde et virtuelt møde og designe en kulturelt intelligent ”kommunikationsrytme”
  • Opbygge relationer og skabe tillid til de andre team-members i et virtuelt team
  • Sikre allignment, så alle er enige om det næste skridt og har samme forventninger
  • Motivere mødedeltagerne

WORKSHOP, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.

GLOBESMART

På træningen kan I tilvælge, at de enkelte team-members kan lave deres egne kultur-profiler vha. værktøjet GlobeSmart. Gennem GlobeSmart kan teamets individer sammenligne deres personlige profiler med hinanden. Det giver mulighed for at kortægge de vigtigste kulturforskelle i teamet og danner baggrund for udformningen af nye strategier i skabelsen af en ny team-kultur. Vi er også certificeret i en række andre personlighedstests, kultur- og teamværktøjer, som I kan vælge at integrere i jeres træningsforløb.Se mere her.

”I forbindelse med integration og synergiarbejde efter opkøb af et større svensk selskab, har vi benyttes os af Signe Øroms erfaring og kompetencer til at sætte fokus på dansk og svensk forretningskultur. Vi har gennem 2 workshops med op til 45 deltagere opnået meget bedre bevidsthed og forståelse for kulturforskellene med fokus på kommunikation, ledelse og strategieksekvering”.
Morten Kjær
Head of Business Development, Hydra-Grene A/S.
FOKUS PÅ JERES BEHOV

Vi har altid fokus på jeres specifikke behov og sammensætter et program, der tager udgangspunkt i jeres virkelighed og branche. Inden træningen vil I derfor få tilsendt et spørgeskema, så vi kan klarlægge jeres behov og udfordringer ud fra svarene. Med udgangspunkt i disse og i dialog med jer, skræddersyr vi jeres workshop, forløb eller foredrag.