GLOBAL LEADERSHIP

GLOBALT LEDERSKAB

Global ledelse af medarbejdere i udlandet

Ledelse af medarbejdere (Management of employees abroad) i udlandet

Workshop i Globalt Lederskab

Vores kulturelle baggrund har stor indflydelse på vores forventninger til en leder og lederskab. Definitionen på en stærk og god leder er kulturelt betinget, og uden viden om hvordan vores definitioner afviger fra hinanden, risikerer vi, at der opstår misforståelser og usikkerhed omkring lederskabet.

På kulturtræningen i Globalt Lederskab (ledelse af medarbejdere i udlandet) får du indsigt i, hvordan din opfattelse af lederskab kan afvige fra dine medarbejderes. Du bliver også klogere på dine egne personlige præferencer og din egen personlige ledelsesstil og får redskaber til at lede dine globale medarbejdere mere kulturelt intelligent.

DU SKAL VÆLGE TRÆNINGEN HVIS
 • Du er leder for medarbejdere med en anden kulturel baggrund end din egen
 • Du er leder for medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde eller gerne vil vide mere om ledelse af medarbejdere i udlandet
DU GÅR FRA TRÆNINGEN MED BL.A.
Specifik viden om
 • Hvilken indflydelse kultur har på forventninger til ledelsesstil og beslutningsprocesser
 • Hvordan du bliver en kulturelt inkluderende leder
 • Hvordan du målretter din kommunikation efter modtager og kontekst
 • Hvorfor den klassiske danske flade leder i nogen kulturelle kontekst bliver set som en svag leder
Kompetencer til at
 • Skabe tillid i et globalt lederskab
 • Motivere dine globale medarbejdere kulturelt intelligent
 • Give hensigtsmæssig feedback
 • Udnytte de kompetencer og det potentiale, en multikulturelle gruppe indeholder
 • Lægge startegier for et kulturelt inkluderende lederskab

ledelse af medarbejdere i udlandet; WORKSHOP, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.

GLOBESMART

På træningen om ledelse af medarbejdere i udlandet, kan du tilvælge at lave din egen kultur-profil vha. værktøjet GlobeSmart. Gennem GlobeSmart kan du sammenligne din personlige profil med en generel profil på din nationalitet og på de lande, du har medarbejdere fra. Det giver mulighed for at kortægge de vigtigste kulturforskelle og danner baggrund for udformningen af nye ledelsesstrategier. Vi er også certificeret i en række andre personlighedstests, kultur- og teamværktøjer, som I kan vælge at integrere i jeres træningsforløb. Se mere her.

”Signe trained me for a full day in South American business culture. She is very knowledgeable and customer oriented – she easily found out what to focus on to fit my specific needs. Signe is a warm and outgoing person and very pleasant to work with. I enjoyed the training tremendously and can highly recommend her!”.
FOKUS PÅ JERES BEHOV

På træningen kan I tilvælge, at de enkelte team-members kan lave deres egne kultur-profiler vha. værktøjet GlobeSmart. Gennem GlobeSmart kan teamets individer sammenligne deres personlige profiler med hinanden. Det giver mulighed for at kortægge de vigtigste kulturforskelle i teamet og danner baggrund for udformningen af nye strategier i skabelsen af en ny team-kultur. Vi er også certificeret i en række andre personlighedstests, kultur- og teamværktøjer, som I kan vælge at integrere i jeres træningsforløb.