Hvad tilbyder vi i vores kulturtræning?

ConnectingCultures leverer kulturtræning både som workshops, foredrag, én-til-én træning, forløb og virksomhedsrådgivning. Uanset hvad I vælger, tilpasser vi altid vores træning jeres specifikke behov. Skal I inspireres gennem et motiverende foredrag? Eller satser I på at få udviklet jeres medarbejderes kulturelle kompetencer gennem en heldagsworkshop? 

Vil I gennem et længere forløb udvikle et multikulturelt team til at blive højeffektivt? Ønsker I én-til-én-træning af jeres ledere, hvor vi laver fremadrettede interkulturelle ledelsesstrategier? Har I brug for rådgivning i forbindelse med forretningsudvikling globalt, eller andre stratetiske overvejelser, hvor kultur har indflydelse? Nedenfor kan du læse mere specifikt om de forskellige former.

Workshops

Halv- eller heldags workshops der effektivt træner jeres kulturelle kompetencer, hvad enten I ønsker at skærpe det globale mindset, øge kendskabet til forretningskulturen i et bestemt land eller en bestemt region eller skabe tillid og bedre kommunikation i virtuelle teams.

Foredrag/keynote

Inspirerende og interaktive foredrag, der giver indblik i forretningskulturen i et specifikt land/område eller emner, I ønsker behandlet (eksempelvis globalt lederskab, motivation på tværs af kulturer, virtuelle teams, betydningen af kropssprog på tværs af kulturer, Velfungerende virtuelle teams mm.)

Én-til-én træning

Én-til-én træning, som specifikt træner den enkeltes kompetencer. Denne træning laves ofte for ledere af globale teams eller multikulturelle teams, samt ledere eller medarbejdere (+familie), der skal udstationeres eller repatrieres.

Forløb

Længerevarende forløb, hvor vi over en periode arbejder med at udvikle kompetencer hos jeres ledere eller medarbejdere og implementere ny adfærd. Forløbet kan også rette sig mod teams og udvikling af en ny fælles kultur i teamet.

Rådgivning

Rådgivning f.eks. i forbindelse med fusioner af virksomheder placeret i forskellige lande, åbning af afdelinger i nye lande eller i forbindelse med stratetiske overvejelser ift. lønningsordninger, motivation eller andet.

Virtuel træning

Vi udbyder også vores workshops, foredrag og forløb virtuelt på Skype for Business, Web-Ex, Surface Hub eller Zoom og vi bruger en række digitale platforme for at gøre træningen interaktiv og involverende. Træningen retter sig til enkeltpersoner/grupper der sidder i udlandet.

Sådan foregår en typisk kulturtræning

Gennem dialog sammensætter vi et program, der matcher jeres behov og ønsker. Inden kulturtræningen sender vi jer et spørgeskema, der kan klarlægge jeres udfordringer og ønsker og som giver os et indblik i, hvordan I samarbejder internationalt. Vi afholder typisk træningen hos jer, eller et andet sted, der passer jer. Ring for en uforpligtende samtale om, hvilken form passer bedst til jeres behov og hvordan vi kan sammensætte et program der sætter fokus på jeres globale interaktion: +45 27346999

Personlighedstests, kultur- og teamværktøjer som understøtter kulturtræning

Vores workshops og kulturtræningsforløb kan med fordel kombineres med profilværktøjer, personlighedstest eller tests med fokus kulturelle præferencer. De kan integreres i de fleste af vores forløb og workshops, men er særligt gode til vores landespecifikke workshops og global mindset workshops, samt alle vores workshops med fokus på multikulturelle eller virtuelle teams.

De er også effektive i vores én-til-én-coaching-sessions, hvor de kan stille skarpt på, hvad lederen af et multikulturelt team skal være opmærksom på.
Værktøjerne kan bruges til at zoome ind på teamets sammensætning og præferencer i teamet eller til at vurdere den enkelte medarbejders styrker og udfordringer i den interkulturelle kontekst.

Ved at integrere profilværktøjer sikrer vi, at I både får viden om de generelle tendenser i det eller de lande, I samarbejder med, og samtidig bliver I klogere på teamets sammensætning ift. kulturelle og personlige præferencer.

Vores trænere er certificeret i nedenstående værktøjer:

Cultural Intelligence Center’s CQ® Assessment

En online test, der indikerer din præference for arbejdsformer i forhold til 13 kulturelle dimensioner. Du kan sammenligne dine personlige profil med forskningsbaseret viden om generelle tendenser i 98 lande. Samtidig kan testen måle på og give en idé om hvor stærkt dit globale mindset er i forhold til de 4 faktorer: CQ Drive, CQ Knowledge, CQ Action og CQ Strategy.

Globesmart®

 

En online profiltest, der indikerer din personlige arbejdspræference i forhold til 5 kulturelle dimensioner, der måler på hierarki, individualisme, risikovillighed, kommunikationsformer og relation. Du kan sammenligne din personlige profil med generelle tendenser i 92 lande, dit team som helhed og hvert enkelt teammember og derefter lave fremadrettede strategier. Se mere her: (PDF)

 

 

 

Globesmart Teaming Assesment®

 

En online test, der udover at rumme globesmarts redskaber, zoomer yderligere ind på teamet og indikerer teamets styrker og svagheder og hvilke områder man som team med fordel kan fokusere på at forbedre. Se mere her: (PDF)

Myers-Briggs Type Indikator® (MBTI®) / Jungiansk Type Indeks (JTI)

 

Personlighedstests som har til hensigt at skabe forståelse for egen og andres adfærd. De måler på de samme fire dimensioner, ekstrovert eller introvert; sansebaseret eller intuitiv; tankebaseret eller følelsesbaseret; vurderende eller opfattende. Vi kan samtænke kulturelle dimensioner med de mere personlighedsorienterede og dermed åbne op for forståelsen af hinanden. Vi bruger især redskabet til en-til-en-coaching-session og til teamudvikling.

Belbin® Test

 

En online test der måler den enkelte persons bidrag til teamet og teamets samlede ressourceprofil. Vi anvender testen i workshops for multikulturelle teams, hvor den kan tilføje en mere personlig vinkel til de kulturelle forskelligheder teamet har.

LEGO® SERIOUS PLAY®


Et sjovt og innovativ procesredskab, der kan integreres i en workshop for multikulturelle teams. Vi bruger det oftest til at udvikle en ny fælles teamkultur og til at få fokus på hvordan vi får teamets kulturelle (og personlige) forskelligheder i spil på en positiv måde i teamet.