Cultural intelligence CI Connecting Cultures

DIVERSITET OG INKLUSION

Opnå diversitetsbonussen

Cognitive diversity

Diversitets- og inklusionstræning

Kognitiv diversitet og ubevidst bias

Samarbejdet i mangfoldige grupper kan opleves som udfordrende, da man ofte møder forskellige forventninger, arbejdsmetoder og tankegange, der kan komplicere samarbejdet. Men der ligger også et kæmpe potentiale i diversiteten i mangfoldige grupper. Studier viser, at diversitet har potentiale til at innovere og performe 30% bedre end ikke-diverse grupper.

Mangfoldighed i grupper kan, med andre ord, både være en hindring og en konkurrencefordel for din organisation eller dit team.

Der er meget at vinde, men det kræver mere end blot at sammensætte en mangfoldig gruppe – det kræver en inkluderende tankegang og inkluderende ledelse for at opnå DIVERSITETSBONUSEN på arbejdspladsen, hvor du virkelig drager fordel af dine teammedlemmers kognitive mangfoldighed og de perspektiver, kreativitet og innovation, dette giver .

I vores Diversity and Inclusion workshop får du ny evidensbaseret viden om, hvordan diversitetsfaktorer såsom kulturel baggrund, køn, personlighed, professionel baggrund, alder og mere kan tilføje værdi til dit team, men også hvordan diversitet former dine teammedlemmers præferencer.

Vi udfordrer din ubevidste bias og støtter din rejse fra ubevidst bias til bevidst inkluderende ledelse/adfærd.

Vi vil diskutere, hvordan ubevidst bias påvirker og former din adfærd og kommunikation. At udfordre din ubevidste bias og implementere nye inkluderende arbejdsmetoder sker ikke på en workshop, men du vil igennem workshoppen ende med strategier for, hvordan du kan arbejde med et inkluderende mindset og opmærksomhed omkring dine egne biases. Vi vil arbejde med både personlige strategier og med, hvordan du implementerer en inkluderende kultur i dit team eller din organisation

Workshops om D&I er interaktive med øvelser og refleksioner for at sikre, at den nye viden overføres til kompetencer og inkluderende adfærd.

I løbet af workshoppen vil vi arbejde med følgende emner:
 • Forståelse for hvordan diversitetsfaktorer kan forbedre ‘kognitiv diversitet’
  • Kultur (nationalt, organisatorisk)
  • Køn
  • Personlighedstyper
  • Alder
  • Professionel baggrund
  • og mange flere
 • Udfordring af din ubevidste bias
 • Hvad er en inkluderende tankegang, og hvad skal der til for at udvikle den?
 • Opnåelse af diversitetssbonussen
  • Hands-on strategier til at arbejde effektivt på tværs af disse forskelle, og hvordan man kan drage fordel af den kognitive diversitet i gruppen
 • Fra teori til praksis:
  • Mangfoldige grupper: Udspil det i simulerede situationer fra det virkelige liv
 • Udarbejdelse af personlige – og teamstrategier for, hvordan man opnår diversitetsbonussen, og hvordan man udvikler et mere inkluderende mindset
I SKAL VÆLGE TRÆNINGEN HVIS
 • Jeres team består af medlemmer med forskellige baggrunde
 • Du er en leder, der ønsker at sætte fokus på mangfoldighed og ubevidst bias indenfor dit team/organisation
I GÅR FRA TRÆNINGEN MED BL.A
Specifik viden om
 • Hvordan du opnår diversitetsbonussen i dit team
 • Hvilke værktøjer og kompetencer skal udvikles for at blive en mere rummelig leder/kollega
 • Hvordan du træner en inkluderende tankegang og/eller ledelsesstil
Kompetencer til at
 • Skabe et mere inkluderende team
 • Være opmærksom på dine egne ubevidste biases
 • Motivere dit team med fokus på inklusion og tilhørsforhold for alle teammedlemmer
 • Give passende feedback
 • Opnå fordelene ved dit mangfoldige team

WORKSHOPS, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.

”Our session with Signe Ørom was a refreshing wake up call, giving a view of the perceived, misunderstood as well as more scientifically founded difference between us all. I´m sure it will help us in working even better together”
FOKUS PÅ JERES BEHOV

Vi har altid fokus på jeres specifikke behov og sammensætter et program, der tager udgangspunkt i jeres virkelighed og branche. Inden træningen vil I derfor få tilsendt et spørgeskema, så vi kan klarlægge jeres behov og udfordringer ud fra svarene. Med udgangspunkt i disse og i dialog med jer, skræddersyr vi jeres workshop, forløb eller foredrag.