VIRTUEL LEDELSE

VIRTUEL LEDELSE

Distanceledelse,
Zoom og teams møder

VIRTUEL LEDELSE, kurser foredrag og workshops

Vidste I, at den fysiske afstand mellem leder og medarbejder kan føre til, at tilliden falder med 80% og at overholdelse af budgetter og tidsplaner kan blive 60% sværere?  

Virtuel ledelse af en gruppe medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde kan være udfordrende, da kultur har indflydelse på, hvilke forventninger vi har til lederens rolle. Den fysiske afstand kan komplicere ledelsesprocessen yderligere. Oplever I f.eks., at det kan være svært at få alle til at byde ind under de virtuelle møder og brainstorms? Eller at det kan være udfordrende at skabe tillid og stærke relationer i teamet pga. den fysiske afstand?

Kulturtræning i virtuel ledelse giver indsigt i, hvordan lederen bedst udnytter sine styrker som leder og bliver opmærksom på, hvordan han eller hun kan lede en multi- eller flerkulturel gruppe på kulturelt intelligent vis.

DU SKAL VÆLGE TRÆNINGEN HVIS
 • Du er leder for medarbejdere med en anden kulturel baggrund end din egen, som arbejder virtuelt
 • Du er leder for medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde, som arbejder virtuelt
DU GÅR FRA TRÆNINGEN MED BL.A.
Specifik viden om
 • Hvilke kulturelle forskelle du bør være opmærksom på mellem dig og din gruppe af medarbejdere og internt i gruppen af medarbejdere
 • Hvordan man strukturerer en kulturelt intelligent ”kommunikationsrytme” (hvornår bruger vi videokonference og skriftlig kommunikation, hvornår mødes vi hele teamet, og hvornår er det hensigtsmæssigt at tage en-til-en-samtaler)
 • Hvilken indflydelse kultur har på forventninger til lederskab og ledelsesstil
 • Hvilken indflydelse kultur har på, hvordan møder afholdes, og hvordan beslutninger tages
 • Hvordan funktionerne i eks. Skype for Business kan bruges til at optimere den virtuelle kommunikation mellem leder og medarbejder samt medarbejderne imellem
Kompetencer til at
 • Skabe tillidsfulde relationer i et virtuelt team
 • Engagere alle i møder på en kulturelt inkluderende måde
 • Motivere i en interkulturel gruppe medarbejdere
 • Give feedback uden at træde nogen over tæerne
 • Skabe dynamiske brainstorms i et virtuelt møde
 • Designe, tilrettelægge og lede et virtuelt møde

VIRTUEL LEDELSE KURSUS, WORKSHOPS, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.

 

GLOBESMART

På træningen kan du tilvælge at lave din egen kultur-profil vha. værktøjet GlobeSmart. Gennem GlobeSmart kan du sammenligne din personlige profil med en generel profil på din nationalitet og på de lande, du har medarbejdere fra. Det giver mulighed for at kortægge de vigtigste kulturforskelle og danner baggrund for udformningen af nye ledelsesstrategier. Vi er også certificeret i en række andre personlighedstests, kultur- og teamværktøjer, som I kan vælge at integrere i jeres træningsforløb. Se mere her.

”Signe Ørom fra ConnectingCultures har lavet kulturtræning i flere af vores internationale direktørgrupper. Med stor viden og indsigt i den nyeste forskning på området rammesætter Signe de udfordringer, man som leder og medarbejder i et multikulturelt miljø, skal være opmærksomme på. Udtalelser fra nogle af deltagerne har været: – Supergod interaktiv træning vi som ledere bestemt kan bruge for at gøre vores globale teams mere effektive (Projektdirektør, Jysk) -Det står nu helt klart for mig, at vi ikke altid kan bruge vores danske lederstil og tro, vi får succes i andre kulturer. Det er nødvendigt, at kulturforskelle bliver italesat for at sikre bedre forståelse (Direktør, Oticon)”.
Thomas Halken
Divisionsdirektør, Netværk Danmark
FOKUS PÅ JERES BEHOV

Vi har altid fokus på jeres specifikke behov og sammensætter et program, der tager udgangspunkt i jeres virkelighed og branche. Inden træningen vil I derfor få tilsendt et spørgeskema, så vi kan klarlægge jeres behov og udfordringer ud fra svarene. Med udgangspunkt i disse og i dialog med jer, skræddersyr vi jeres workshop, forløb eller foredrag.