Cultural intelligence CI Connecting Cultures

DIVERSITET OG INKLUSION

Opnå diversitetsbonussen

Cognitive diversity

Diversitet og inklusion

Diversitet og Inklusion – også nogle gange forkortet DEI (Diversity, Equity and Inclusion), DEI&B (Diversity, Equity, Inclusion and Belonging), DEIA (Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility) eller bare D&I (Diversity and inclusion) – er blevet et centralt aspekt for moderne organisationer.

I Danmark har der været en tendens til primært at fokusere dialogen om diversitet og inklusion på køn. Det er en vigtig begrænsende for det potentiale, der ligger i en bredere forståelse af diversitet. Når organisationer drager på en bredere forståelse af, hvad diversitet er – og de mange måder medarbejdere kan tilføre diversitet på – åbner det op for, hvad diversitet reelt kan bidrage med af kompetitive og trivselsmæssige fordele for organisationen. Det er centralt at have blik for at ens medarbejdere kan være meget forskellige i deres arbejdsmetoder, motivationer, perspektiver, tankemønstre og måder at løse og tackle problemer på – dette kaldes for kognitiv diversitet. Folks kognitive diversitet kan være forskellig afhængig alt afhængig af deres køn, alder, etnicitet, professionelle baggrund, samt mange andre forskellige diversitets faktorer. Det er ikke nok blot at sammensætte mangfoldige teams, men også at give plads til og påskønne medarbejdernes forskelligheder. Hvis man formår at gøre dette, kan man forbedre organisationens performance, samt styrke innovation og kreativitet. For at opnå disse fordele – som vi kalder diversitetsbonus – kræver det at man skaber en inkluderende virksomhedskultur, inkluderende ledere og nogle gode inklusionsstrategier.

 

 

Successfulde DEI initiativer kan:

 • Øge performance og fordre innovation i din organisation. Studier viser at mangfoldige teams performer op til 25% bedre end teams der ikke er mangfoldige, og kan bidrage med op til 20% mere innovation. 
 • Fordre øget velvære og bedre mentalt helbred blandt dine medarbejdere. 
 • Føre til færre sygedage, højere jobtilfredshed og højere fasholdelsesrate.
  Udvide organisationen samlede viden, på tidligere uidentificerede måder.
 • Skabe stærkere kunderelationer og markedsekspansion ved bedre at henvende jer til nye typer af kunder og partnere.
 • Skabe en stærkere virksomhedskultur hvor medarbejderne føler sig værdsat og respekteret.

Men…det kan virke overvældende og kompliceret at komme i gang med at beskæftige sig med DEI i sin organisation. Det er så her ConnectingCultures kommer ind. Vores DEI rådgivning kan udvikles og skræddersys til alt fra ledelse, HR og medarbejdere, samt andre der ønsker at arbejde mere aktivt med diversitet og inklusion. 

Hos ConnectingCultures griber diversitet an i en bred forstand, hvilket betyder at vi som del af vores samarbejde har til mål at identificere netop hvilke diversitets faktorer der er mest relevante at fokusere på for netop din organisation, og afsøge hvad diversitet faktisk betyder blandt dine ansatte. 

Det betyder også at konsulenterne hos ConnectingCultures søger at analysere den overordnede kognitiv diversitet i organisationen. Når organisationer trækker på en bredere forståelse af hvad diversitet betyder og alle de måder medarbejdere kan være forskellige på, åbner det op for nye måder at forbedre konkurrencedygtighed og velvære. Kognitiv diversitet indebærer at analysere de mange tænkemåder, ideer, perspektiver og problemløsningsmetoder der er til stede – men muligvis skjulte – i en gruppe af medarbejdere.

Nogle af de aspekter af diversitet
vi kan hjælpe med:

 • Kulturel diversitet
 • Forskellige nationaliteter
 • Alder og anciennitet
 • Neurodivergens (autisme, ADHD, angst og andre psykiatriske diagnoser) og mental sundhed
 • Etnicitet
 • Kønsdiversitet 
 • Uddannelsesmæssig baggrund
 • Professionel baggrund

WORKSHOPS, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.

”Our session with Signe Ørom was a refreshing wake up call, giving a view of the perceived, misunderstood as well as more scientifically founded difference between us all. I´m sure it will help us in working even better together”
FOKUS PÅ JERES BEHOV

Vi har altid fokus på jeres specifikke behov og sammensætter et program, der tager udgangspunkt i jeres virkelighed og branche. Inden træningen vil I derfor få tilsendt et spørgeskema, så vi kan klarlægge jeres behov og udfordringer ud fra svarene. Med udgangspunkt i disse og i dialog med jer, skræddersyr vi jeres workshop, forløb eller foredrag.