The DiversityDiagnostics (DiDi)

Inklusionsmåling

DiDi - DiversityDiagnostics - et inklusionsmålingsværktøj

ConnectingCultures’ DiversityDiagnostics er et inklusionsmålingsværkstøj udbudt til organisationer, som ønsker en valid databaseret undersøgelse af og staus på, hvordan det står til med med trivsel af alle medarbejdere og med den generelle inklusion af diversitet på jeres arbejdsplads.

OUTPUT: En valid databaseret inklusionsrapport med en status på diversitet og inklusion i den givne organisation, som kan bruges til at formulere og implementere målrettede DEI-strategier.

MÅL: Målet er at identificere, i hvilket omfang, på hvilke områder og i forhold til hvilke medarbejder- og minoritetsgrupper (enkeltvis og intersektionelt) jeres organisation er en inkluderende, ikke-inkluderende eller ekskluderende arbejdsplads, og dermed også, hvor der er potentiale for udvikling. Dermed er målet også at identificere konkrete situationer, hvor specifikke medarbejdergrupper oplever, at de selv eller kollegaer bliver ikke-inkluderet eller decideret ekskluderet. 

Rapportering og Co-creation: Rapporterne illustrerer disse fund og giver – om ønsket – håndtérbare løsningsforslag til organisationens videre arbejde med Diversitet og Inklusion. 

For at omsætte rapportens resultater på bedst mulig vis til inklusionstiltag og mangfoldighedsstrategier, laver vi ofte, når målingens resultater er klar, co-creation-processer med virksomhedens initiativtagere eller DE&I-gruppe, da vi oplever, at vores kendskab til DE&I-strategier i samspil med undersøgelsens resultater og jeres kendskab til organisationen, overblik over muligheder, ressourcer og ønsker om satsningområder er et perfekt set-up til at formulere nogle bæredygtige og implementerbare DE&I strategier.

Baggrundsparametre – eller demografier – som vi benytter til at måle enkeltvis og intersektionelt på medarbejdergrupper – defineres mellem kunden og ConnectingCultures. 

GDPR: Vi har fundet en metode til at måle på flere interessante parametre, både persondata og personfølsomme data, der er godkendt af en advokat med speciale i GDPR og persondataforordningen og afprøvet i flere organisationer. 

De demografier vi har målt på i tidligere undersøgelser med succes er:

 • Køn og kønsidentitet
 • Kulturel baggrund /nationalitet
 • Etnicitet
 • Fysisk funktionsnedsættelse 
 • Neurodiversitet
 • Social baggrund
 • Seksuel orientering
 • Politisk overbevisning
 • Sproglige færdigheder
 • Religion
 • Familiesituation
 

METODE: Metodisk kombinerer vi kvalitative og kvantitative spørgsmål og svarmuligheder, som er udviklet af ConnectingCultures’ diversitets- og inklusionskonsulenter i samarbejde med forskere og dataspecialister.
Vi gør os umage med at skræddersy indhold til den specifikke arbejdsplads med udgangspunkt i arbejdspladsens medarbejdersammensætning og daglige arbejdsgange og  -processer.  

Vi har brugt forskellige metoder, hvoraf de mest almindelige har været SPØRGESKEMA, FOKUSGRUPPER, INTERVIEWS.

Vi samarbejder med SurveyXact, når vi indsamler kvantitativ data.

Undersøgelsens kvalitative og kvantitative spørgsmål fokuserer på  konkrete arbejdssituationer i hverdagen, såsom mødesituationer, beslutningsprocesser, taletid, oplevelsen af at blive inddraget i formelle og uformelle netværk, men også adgang til beslutningsmagt, kompetenceudvikling og karriereudvikling mm. Derudover undersøges medarbejdernes mere generelle trivsel, oplevelse af anerkendelse og ‘sense of belonging’ på arbejdspladsen gennem en kulturanalyse, ligesom medarbejdergruppers oplevelser ift. karrieremuligheder og balancen mellem arbejde og karriere, og i forlængelse heraf opsigelsesrisici, undersøges.

Vi analyserer – med andre ord – inklusionsudfordringer med fokus på både specifikke arbejdssituationer og interaktioner og med fokus på specifikke medarbejder- og minoritetsgrupper, som vi analyserer enkeltvis og intersektionelt (at undersøge intersektionelt betyder, at vi ser på medarbejdere, som er del af flere demografiske grupper samtidig – eksempelvis yngre og internationale medarbejder eller ikke-heteroseksuelle mænd, eller medarbejdere, som identificerer som non-binære og er under 30 eller kvinder og småbørnsforælder osv.) Vi kan måle på 2 eller flere intersektioner af medarbejder grupper og undersøge, hvordan de oplever specifkke situationer på arbejdspladsen sammenholdt med den generelle population i undersøgelsen. Dette giver os rigtig gode betingelser for at forstå det komplekse billede og, som følge heraf, udvikle inklusionsstrategier og konkret rådgivning til kundens videre strategiske arbejde.

Med udgangspunkt i rapporten kan vi yderligere hjælpe organisationen med at udvikle kompetenceudviklingsforløb af organisationens medarbejdere. Dette kan ske enten ved at ConnectingCultures’ konsulenter udvikler og faciliterer forløb og workshops indenfor diversitet og inklusionubevidst biaskulturel intelligens eller ved, at vi sammen med kunden samskaber forløb og workshops, laver en kombination af en samskabelsesproces og et train-the-trainer forløb, så kompetenceudviklingen fremadrettet vil udbydes af organisationens interne trænere.

DET SIGER VORES KUNDER, DE HAR SAT PRIS PÅ VED VORES INKLUSIONSMÅLINGER 

”Vi var rigtig glade for det grundige forarbejde - udviklingsfasen oplevede vi som en positiv og grundig proces. Det var stor lydhørhed og det var en meget stor fordel, at der var så stort fokus på at skræddersy til vores organisation og de medarbejdersammensæt-ninger vi har”
Det  perspektiv gav os ny og vigtig viden om vores medarbejdere”coog SigneDet tætte, fleksible og ConnectingCultures gjorde hele processen til en god oplevelse"
”Jeg er begejstret for den professionelle tilgang og grundige analyse af data."

FOKUS PÅ JERES BEHOV

Vi har altid fokus på jeres specifikke behov og sammensætter en undersøgelse, der er skræddersyet netop til jeres medarbejdersammensætning, behov og budgetter. 

VORES DIVERSITET OG INKLUSION SPECIALISTER

DIVERSITET OG INKLUSION KONSULENT
Minna Paunova Kulturspecialist
Mikkel Orlovski Principal Consultant