SERVICE PÅ TVÆRS AF KULTURER

SERVICE PÅ TVÆRS AF KULTURER

Kulturel intelligens, kulturforståelse

Vidste du, 80 % af medarbejderne i servicevirksomheder mener, at de leverer en ekstraordinær service, men at kun 8 % af kunderne mener det samme?

En af de største udfordringer ved at servicere internationale kunder er, at forventningen til service ofte ikke er de samme, som hos den, der leverer servicen. God service er nemlig ikke bare god service – men kulturelt betinget. Mennesker fra forskellige dele af verden har forskellige forventninger til service. Manglende kendskab til, hvordan vores kulturelle baggrunde påvirker vores forventninger til service, kan i nogle tilfælde skabe dårlige oplevelser og dermed også negativ omtale.

 
 

I SKAL VÆLGE TRÆNINGEN HVIS

  • I yder service i Danmark til kunder eller gæster med forskellige kulturelle baggrunde
  • I har medarbejdere, der rejser rundt i verden og yder service på jeres produkt
 

I GÅR FRA TRÆNINGEN MED BL.A.

Specifik viden om

  • Kulturelle forskelle, som har indflydelse på jeres kunders serviceoplevelse og forventninger til service
  • De fem service dimensioner, dvs. de 5 vigtigste faktorer der definerer om en service betragtes som god eller dårlig og hvordan kultur påvirker, hvilke faktorer, kunder eller gæster lægger vægt på i servicesituationen
  • Den danske opfattelse af “god service”, og hvordan den adskiller sig fra andre dele af verden
  • Hvorfor nogle internationale kunder opfatter danskere som uhøflige
  •  

Kompetencer til at

  • Justere og differentiere jeres service alt efter, hvilken gæst eller kunde I servicerer
  • Optimere jeres interkulturelle service
  • Udvikle strategier der kan optimere servicepersonalets konkrete dagligdag

WORKSHOP, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.

GLOBESMART

På træningen kan I tilvælge at servicepersonalet kan lave deres egne personlige kultur-profiler vha. værktøjet GlobeSmart. Gennem GlobeSmart kan I sammenligne egne personlige profiler med en generel profil på jeres nationalitet og jeres kunders nationaliteter. Det giver mulighed for at kortægge de vigtigste kulturforskelle og danner baggrund for udviklingen af nye strategier for differentieret service. Vi er også certificeret i en række andre personlighedstests, kultur- og teamværktøjer, som I kan vælge at integrere i jeres træningsforløb. Se mere her.

”Signe is very knowledgeable and customer oriented – she easily found out what to focus on to fit my specific needs. Signe is a warm and outgoing person and very pleasant to work with. I enjoyed the training tremendously and can hig- hly recommend her!”.
Natalie Ammerlaan
Divisionsdirektør, Netværk Danmark
FOKUS PÅ JERES BEHOV

Vi har altid fokus på jeres specifikke behov og sammensætter et program, der tager udgangspunkt i jeres virkelighed og branche. Inden træningen vil I derfor få tilsendt et spørgeskema, så vi kan klarlægge jeres behov og udfordringer ud fra svarene. Med udgangspunkt i disse og i dialog med jer, skræddersyr vi jeres workshop, forløb eller foredrag.