TRAIN THE TRAINER cultural intelligence workshop

TRAIN THE TRAINER

Globalt lederskab og kulturforståelse

TRAIN THE TRAINER

Et forløb i Train-the-trainer klæder dig på til at lave træninger i kulturforståelse internt i virksomheden. På kurset vil du få indsigt i, og teoretisk viden om, generelle kulturforskelle, der spiller en stor rolle for samarbejdet på tværs af grænser, og du vil samtidig blive klædt på til at formidle denne viden internt. På kurset arbejder vi målrettet med at formulere målene for de workshops I skal afholde, samt definere hvilken teori, viden og kompetencer der skal formidles. Under forløbet udvikler ConnectingCultures enten alene eller i et samarbejde med jer skræddersyede øvelser og materialer, I kan bruge til jeres kulturtræning i virksomheden fremadrettet. Træningen henvender sig oftest til HR-medarbejdere og andre, der fungerer som instruktører i virksomheder, der arbejder globalt.

I SKAL VÆLGE TRÆNINGEN HVIS
  • Du træner medarbejdere internt i virksomheden
  • Du træner virksomhedens samarbejdspartnere, leverandører o.lign.
I GÅR FRA TRÆNINGEN MED BL.A.
Specifik viden om
  • Teori om kultur og interkulturel formidling
  • Hvordan du formidler kulturforståelse til erhvervslivet
  • Betydningen af jeres egen kulturelle bagage for det interkulturelle samarbejde
  • De vigtigste kulturforskelle f.eks. hvilken indflydelse den kulturelle dimension hierarki har på ledelsesstil
Kompetencer til at
  • Planlægge træningsforløb, så alle medarbejdere føler sig set og hørt.
  • Udtænke opgaver, øvelser og PowerPoints, der formidler kultur på en positiv og inkluderende måde
  • Motivere og engagere dine medarbejdere til at blive kulturelt intelligente
  • Planlægge og afholde workshops i kulturforståelse

WORKSHOPS, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.

GLOBESMART

På træningen kan du tilvælge at lave din egen kultur-profil vha værktøjet GlobeSmart. Gennem GlobeSmart kan du sammenligne din personlige profil med en generel profil på din nationalitet og på dine kursisters nationaliteter. Det giver mulighed for at kortægge de vigtigste kulturforskelle og danner baggrund for udformningen af strategier for, hvordan du bedst tilpasser din træning. Vi er også certificeret i en række andre personlighedstests, kultur- og teamværktøjer, som I kan vælge at integrere i jeres træningsforløb. Se mere her.

“Det var super professionelt arrangeret med en god blanding af interessant viden (baseret på forskning, hvilket vi jo sætter stor pris på) og relevante øvelser, og Signe formåede virkelig at få alle med. Det er tydeligt, at Signe Ørom selv har en akademisk baggrund og er vant til at lave forskningsbaseret undervisning. Samtidig er hun god til at skrue et interaktivt program sammen, så alle bliver inddraget. Vi i CERE kan på det varmeste anbefale ConnectingCultures og Signe Ørom som leverandør af kulturtræning.”
Hanne Pernille Andersen
Center Coordinator, DTU (CERE)
FOKUS PÅ JERES BEHOV

Vi har altid fokus på jeres specifikke behov og sammensætter et program, der tager udgangspunkt i jeres virkelighed og branche. Inden træningen vil I derfor få tilsendt et spørgeskema, så vi kan klarlægge jeres behov og udfordringer ud fra svarene. Med udgangspunkt i disse og i dialog med jer, skræddersyr vi jeres workshop, forløb eller foredrag.