NY BOG OM KULTUREL INTELLIGENS OG TVÆRKULTURELT SAMARBEJDE

Forstod du, hvad de sagde? - bog om kulturforståelse

Forstod du, hvad de sagde? Kulturel Intelligens og diversitet i globale samarbejder er en anmelderrost bog om at arbejde på tværs af kulturer. 

 

Baseret på mange års forskning samt to årtiers samarbejde med en lang række af forskellige internationale organisationer, har ConnectingCulture’s stifter Signe Ørom, Ph.D., publiceret bogen “Forstod du hvad de sagde? Kulturel intelligens og diversitet i globale samarbejder”, som også er udkommet på engelsk med titlen ‘Did You Get the Point? Cultural Intelligence and Diversity in Global Collaboration’ (2022).

 

Det er en bog der er skrevet til lederen, medarbejderen eller teamet, der vil udvikle kulturel intelligens og sikre at den kulturelle diversitet kommer i spil på en positiv måde. Målet er et succesfuldt, interkulturelt samarbejde på arbejdspladsen. 

 

 

Anmeldelser fra vores læsere

Skrevet til Globale ledere og folk der arbejder internationalt

Uanset om du er helt ny i en professionel interaktionen med forskellige kulturer, eller du er en erfaren tværkulturel leder med mange års internationalt samarbejde, vil bogen med sine konkrete cases og nyeste data, garanteret give dig værdifulde indsigter samt hjælpe dig til at udvikle nye givende strategier til kulturforståelse- og ledelse.

 

Bogen er blevet rost for dens engagerende, selvreflekterende, humoristiske sprog og for dens værdiskabelse, for dem som ønsker at opnå praktisk, forskningsbaseret viden om de forskelle der kan opstå på tværs af kulturer. 

Dansk og engelsk version

Bogen er tilgængelig på både dansk og engelsk. De to bøger, ”Did You Get The Point?” og “Forstod du hvad de sagde?” ligner meget hinanden, men den danske version er målrettet danskere der arbejder globalt, mens den engelske version er tilpasset internationale medarbejdere der arbejder i Danmark eller på andre måder samarbejder med danskere.

Download øvelser fra bogen her


Andre udgivelser

Kommunikation i internationale virksomheder


Signe Ørom er medforfatter til kapitlerne “Træning i kulturforståelse og “Undervisningsperspektivet” med hhv. Mie Femø Nielsen og Pernille Schmidt samt Mie Femø Nielsen og Jeanette Landgrebe. 

Medarbejdere i internationale virksomheder skal kunne samarbejde på tværs af organisationer, ledelsesniveauer, lande, faglige baggrunde, kulturer og tidszoner, mens de jonglerer alskens medier for at nå vigtige strategiske mål. 

Denne bog har fokus på, hvordan man som medarbejder kommunikerer effektivt i disse komplekse og dynamiske kontekster. Den går i dybden med en række af de vigtigste aspekter inden for interkulturel kommunikation og interaktion i internationale virksomheder og organisationer for at klæde læseren på til at forstå, hvad der kan ligge bag en replik på et videomøde, eller hvad der kan være de forretningsmæssige konsekvenser af en sætning i en e-mail. 

Med sit sprog- og kommunikationsvidenskabelige udgangspunkt er bogens omdrejningspunkt den daglige professionelle interaktion i internationale virksomheder. Medarbejdernes indbyrdes interaktion har afgørende betydning for virksomhedernes succes, udvikling og vækst.

Bred indsigt i global samarbejde

Bogens emner strækker sig fra forretningsbreve, e-mails, ansigt til ansigt-møder og videomøder over formel og uformel interaktion, teamwork, knowledge management, organisatoriske rutiner og socialisering til indre branding, innovation og forandringskommunikation. 

Bogen trækker på den nyeste forskning og bygger på data, forfatterne har indsamlet i hele verden, og i bogen gives løbende eksempler fra kommunikativ praksis i lande som Argentina, Brasilien, Danmark, England, Indien, Kina, Tyskland, Ghana, Japan, Rusland, Sverige, Sydafrika, Tyrkiet, Ungarn og USA.

Målgruppen er studerende, der ønsker at dygtiggøre sig inden for international virksomhedskommunikation, såvel som professionelle medarbejdere, der ønsker ajourført viden og inspiration til effektive redskaber til at optimere deres daglige samarbejde i internationale virksomheder. 

Bøger om kulturforståelse som Signe Ørom har skrevet

Køb "Forstod Du Hvad De Sagde?"

Få bogen til kun 299,95 (normalpris 335) her:

Køb lydbogen
"Forstod Du Hvad De Sagde?"

Få lydbogen til 229,95 (normalpris 335) her:

BOGANMELDELSE: Fremragende guide til multikulturel forståelse
Signe Øroms nye bog ’Forstod du, hvad de sagde?’ leverer solid indsigt i faldgruber og potentielle gevinster ved tværkulturelt samarbejde. (...) Advarsel: Forvildede Støjberg-typer og krænkelsesparate Politiken-fusentaster vil ikke finde ammunition til deres kulturkamp her. Denne bog er ikke for kulturkrigere – bogen er derimod et must-read for alle, der ønsker at blive klogere på, hvordan globalt orienterede virksomheder bør tilgå og takle kulturforskelle. (...) bogens mange tankevækkende og til tider morsomme beretninger om kulturelle misforståelser samt de velfunderede løsningsforslag til, hvordan globalt orienterede virksomheder kan håndtere tværkulturelt samarbejde, både internt og eksternt. Signe Ørom demonstrerer stor indsigt i emnet – hendes forskerbaggrund og mangeårige praktiske erfaring fornægter sig ikke, men skinner tværtimod tydeligt igennem.
Med stor kompetence, indsigtsfuldhed og veloplagthed fortæller Signe Ørom om kulturelle udfordringer og muligheder i internationalt samarbejde. Meningsfulde empiriske eksempler illustrerer mesterligt de mange udfordringer, man kan møde som dansker, og bogen viser, hvorledes man kan realisere en kulturel diversitetsbonus. Klart anbefalelsesværdigt!
referencer connecting cultures
Mette Zølner
Professor i Interkultural kommunikation ved Aarhus Universitet


Jeg kan varmt anbefale den nye bog fra Signe Øroms hånd. Hendes tanker om den kulturelle diversitetsbonus er dybt relevante for en virksomhed som vores, der er gået fra at være 95% dansk til i dag at være et rendyrket globalt firma med en sand mangfoldighed af forskellige kulturer (og nu også en transformation til langt flere virtuelle møder).
referencer connecting cultures
Asger Kronborg
Senior Director, LEGO
Bogen er en øjenåbner, som bør læses af alle, der arbejder med globale samarbejdspartnere og/eller i multikulturelle teams. På en velskrevet, nuanceret og humoristisk måde formidler denne bog en videnskabeligt velfunderet, evidensbaseret indsigt i de pitfalls og udfordringer, man bør være opmærksom på i mødet med mennesker med andre kulturelle baggrunde og kommunikative præferencer. Bogen formår, uden løftede pegefingre, at få læseren til at se sine egne kulturelle bias i øjnene og indeholder konkrete redskaber til at skabe stærke, tillidsbaserede samarbejder og velfungerende teams på tværs af kulturer. Jeg har uden tvivl fået et blidt spark bagi til at se min egen selvforståelse om, hvor fordomsfri og åbensindet jeg er, efter i sømmene, og jeg føler mig nu langt bedre rustet til at undgå misforståelser og høste frugten af multikulturelle samarbejder fremover.
Ph.d., Direktør, Global R&D Business Development, Novo Nordisk.
referencer connecting cultures
Louise Winkel
Ph.d., Direktør, Global R&D Business Development, Novo Nordisk

En stor anbefaling herfra af Signes nye bog om kulturel intelligens og diversitet. Bogen er yderst relevant i en global verden, hvor vi ofte “går til opgaven” uden rigtigt at forstå og tage hensyn til de sammenbragte kulturer vi møder i vores arbejdsliv.
Vi får også en perlerække af case eksempler som jeg - i bakspejlets klare lys - dels krummede tæer over - og smilede af. Og som jeg vil huske og lære af.

Signe trækker kulturstjernerne Geert Hofstede og Erin Meyer ned på jorden og ind i virkelighedens udfordringer som mange oplever i globale virksomheder. 
Struktureret, brugbart og med masser af ideer til samtaler og øvelser.
referencer connecting cultures
Sten Estrup
President AMEA & President Global People at AAK

I consider your book as the "bible" of DEI
referencer connecting cultures
Elisa Sievers
Kulturkonsulent
Happy Children Denmark
Lancering af tvillingebøgerne 'Forstod du, hvad de sagde?' og 'Did You get the Point?'

Boglancering på IDA

Lancering af bogen Forstod du, hvad de sagde på bogforum 2022

Lancering af Forstod du, hvad de sagde? på BOGFORUM

Bogforum 2023 interview Signe Ørom og Julie Folmer-Niemann

BOGFORUM sammen med interviewer Julie Folmer-Niemann, HEAD og DE&I på Carlsberg