Cultural intelligence CI Connecting Cultures

Inklusionsmålinger og mangfoldighedsrapporter

Databaserede inklusionsundersøgelser, som din virksomhed kan bruge som strategisk redskab i arbejdet med diversitet og inklusion

DATAbaserede mangfoldighedsundersøgelser, der kan skabe grundlaget for reel inklusion af alle medarbejdere

Diversitet og inklusions-målinger

Hos ConnectingCultures laver vi forskellige typer af inklusionsmålinger og mangfoldighedsundersøgelser.

Nedenfor er 2 eksempler på de mest almindelige målinger, vi laver for vores kunder

1. DiversityDiagnostics (Didi): En undersøgelse, som er en overordnet inklusionsmåling, der har til formål at identificere hvilke specifikke minoritets- og medarbejdergrupper, der oplever mistrivsel, ringere adgang til karriereudvikling, ikke-inklusiion eller decideret eksklusion eller chikane. 

2. Markeds- eller landespecifikke DEI analyse og rapporter: En undersøgelse, som tilbyder vores kunder en status på styrker og udfordringer på lokale markeder. Her arbejder vi med at rådgive om, hvilke opmærksomhedspunkter man kan have, hvis man som global virksomhed ønsker at udvikle og implementere diversitetsstrategier på lokale markeder udenfor hovedkvarteret. Fokus er på diversitetsparametre som køn, LGBT+, etnicitet, alder og livsstadier, fysiske og mentale funktionsnedsættelser, religion mm. 

Vores konsulenter har lang erfaring med at lave kvantitative og kvalitative undersøgelser i organisationer, både i forskningsregi og på konsulentbasis. 

Signe Ørom Inklusionsrapport
Minna Paunova Kulturspecialist
Mikkel Orlovski Principal Consultant


Fordele ved vores målinger

 • Øget performance og innovation i din organisation. Studier viser, at mangfoldige teams performer op til 30% bedre end teams der ikke er mangfoldige, og kan bidrage med op til 35% mere innovation. 
 •  Højere trivsel og bedre mentalt helbred blandt dine medarbejdere. 
 • Færre sygedage, højere jobtilfredshed og højere fasholdelsesrate.
 • Kompetitive fordele gennem et bredere marked- og kundekendskab
 • En stærkere virksomhedskultur hvor medarbejderne føler sig værdsat og respekteret

Det kan virke overvældende og kompliceret at komme i gang med at beskæftige sig med D&I i sin organisation. Men det kan godt betale sig. Når diversiteten i en organisation inkluderes aktivt, er der meget at vinde: Højere grader af innovation, styrket performance, bedre fastholdelsesrater og større arbejdsglade blandt de ansatte. 

Men hvordan kommer man i gang? En undersøgelse baseret på data internt i organisationen kan være en god måde at starte på, fremfor at skyde i blinde eller følge tilfældige trends. En inklusionsmåling handler nemlig om at måle på jeres unikke organisation og medarbejdersammensætning, og finde frem til styrker, udfordringer og udviklingspotentiale. 

 Målet med vores inklusionsmåling er at få organisationens samlede diversitet positivt i spil. Det kræver, at man forstår, hvor man skal tage fat for at inkludere medarbejdergrupper og individer. Og det er netop det en inklusionmåling kan skabe grundlaget for. Når organisationer trækker på dens mangfoldighed af diversitet, medarbejderne repræsenterer,  betyder og alle de måder medarbejdere kan være forskellige på, åbner det op for nye måder at forbedre konkurrencedygtighed og trivsel. 

Mulige diversitetsfaktorer
vi kan måle på:

 • Kulturel diversitet
 • Forskellige nationaliteter
 • Alder og livsstadier
 • Neurodivergens og mental sundhed
 • Fysisk funktionsnedsættelse
 • Seksualitet
 • Social baggrund 
 • Etnicitet
 • Kønsdiversitet 
 • Uddannelsesmæssig baggrund
 • Professionel baggrund
 • og andre relevante diversitetelementer, der er relevante i jeres organisation

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer på 60870017

”Vi var rigtig glade for det grundige forarbejde - udviklingsfasen oplevede vi som en positiv og grundig proces. Det var stor lydhørhed og det var en meget stor fordel, at der var så stort fokus på at skræddersy til vores organisation og de medarbejdersammensæt-ninger vi har”Det intersektionelle perspektiv gav os ny og vigtig viden om vores medarbejdere”

Den efterfølgende co-creation-proces med Mikkel og Signe i udviklingen af mulige tiltag var virkelig en fed form for samarbejde.”
Det tætte, fleksible og positive samarbejde med ConnectingCultures gjorde hele processen til en god oplevelse"

”Jeg er mest begejstret for den professionelle tilgang og grundige analyse af data. Kombinationen af kvalitativ og kvantitativ data og de metodiske tilgange til dataanalyse. Den kvalitative data blev brugt til både at belyse den kvantitative data, men viste sig også at indeholde information, som i sig selv blev vigtige konklusioner i hovedrapporten og for vores videre arbejde med D&I”
FOKUS PÅ JERES BEHOV

Vi har altid fokus på jeres specifikke behov og sammensætter en undersøgelse, der er skræddersyet netop til jeres medarbejdersammensætning, behov og budgetter.