Sophia Vejlgaard

Signe ved hvad hun taler om, hun brænder for emnet “det multikulturelle klasserum” og hun formår at smitte sin begejstring af på underviserne. Signe bygger på charmerende og professionel vis bro mellem teori og undervisningspraksis. Hendes cases er baseret på eksempler fra undervisernes hverdag, hvilket betyder at dagens læringsresultater kan bruges med det samme i næste undervisningssituation. Vores undervisere har rost Signe for sit arbejde og har givet hende meget positive tilbagemeldinger i den afsluttende evaluering.