Kulturtræning

LANDESPECIFIK KULTURTRÆNING

VIDSTE DU, AT VIRKSOMHEDER, DER FORBEREDER DERES MEDARBEJDERE PÅ DET INTERKULTURELLE SAMARBEJDE, ØGER DERES PRODUKTIVITET MED HELT OP TIL 30%?

Kulturtræning
Vi har specialister på forretningskulturen i mere end 40 lande, som kan hjælpe jer med at optimere jeres globale samarbejde. Undersøgelser viser, at kendskab til forskelle og ligheder i arbejdsformer og forretningskultur skaber bedre arbejdsrelationer, mere produktive medarbejdere og dermed positive tal på bundlinjen.

På vores kulturtræninger er første skridt mod et godt interkulturelt samarbejde, reel indsigt og forståelse, og ikke bare en liste over do’s and dont’s. Derfor går vi i dybden med de kulturelle karakteristika i det land eller den region, I samarbejder med.

Andet skridt handler om aktivt og målrettet at træne jeres kulturelle kompetencer, så I bliver i stand til at begå jer i jeres internationale og interkulturelle samarbejde og i den specifikke kulturelle kontekst.

Vi tilbyder træning i forretningskulturen på landene nedenfor, men kan også sammensætte et program, der kombinerer flere forskellige lande eller lande i samme region.

Argentina

Australien

Balkan

Baltikum

Brasilien

Canada

Chile

Colombia

Danmark

Finland

Forenede Arabiske Emirater

Frankrig

Indien

Indonesien

Iran

Israel

Japan

Kenya / Østafrika

Kina

Malaysia

Mexico

Myanmar

Nigeria

Norge

Polen

Qatar

Rusland

Saudi-Arabien

Schweiz

Storbritannien

Sverige

Sydafrika

Sydkorea

Thailand

Tjekkiet

Tunesien

Tyrkiet

Tyskland

Ungarn

USA