MULTIKULTURELLE TEAMS

Vidste du, at multikulturelle teams enten er markant mindre produktive eller markant mere produktive end teams med personer, som har samme kulturelle baggrund?

Med udgangspunkt i jeres team, hjælper vi jer med at finde ud af, hvordan I udnytter styrken ved at være et multikulturelt team. 

Vi tager udgangspunkt i de generelle kulturforskelle de lande imellem, som er repræsenteret i teamet. Herfra går vi til det personlige niveau, hvor vi beskæftiger os med de enkelte team-members personlige profiler og præferencer og vi stiller skarpt på hvor I som team kan vende forskellene til styrker.

Hvis I ønsker det, kan vi arbejde henimod at definere en ny fælles team-kultur, som kan optimere samarbejdet og skabe et effektivt og velfungerende team. 

I SKAL VÆLGE TRÆNINGEN HVIS

  • I er et team med personer, som har mange forskellige kulturelle baggrunde
  • I er et team med personer, som har 2 eller 3 forskellige kulturelle baggrunde

I GÅR FRA TRÆNINGEN MED BL.A

Specifik viden om

  • Hvordan I udnytter jeres kvaliteter som multikulturelt team
  • De kulturelle forskelle jeres team skal være opmærksomme på
  • Hvilke personlige profiler individerne i jeres team har, og hvordan de fungerer i teamsammenhængen
  • Hvordan et højeffektivt multikulturelt team udvikles

Kompetencer til at

  • Udnytte styrkerne ved at være et multikulturelt team
  • Arbejde sig henimod at blive et effektivt og velfungerende team
  • Skabe en ny fælles team-kultur
  • Styrke tilliden og optimere kommunikationen i teamet

WORKSHOP, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.