UDSTATIONERING

Vidste du, at når en udstationering ender før tid, er det ni ud af ti gange, fordi familien ikke trives?  

En udstationering er en stor forandring, som er forbundet med mange følelser. Som udstationeret kræver det meget at skulle tilpasse sig en ny arbejdsplads og en ny arbejdskultur, og for familie som helhed kan det være svært at tilpasse sig et nyt land og en ny kultur.

Men en udstationering kan samtidig også rumme et stort potentiale for nye givende oplevelser og personlig udvikling. Derfor er det essentielt, at både den udstationerede og den eventuelle familie forberedes på det nye liv, der venter, så opholdet bliver en positiv og berigende periode i den udstationeredes arbejdsliv – og mindst ligeså vigtigt – i familielivet.  

DU SKAL VÆLGE TRÆNINGEN HVIS

 • Du står over for en udstationering
 • Du og din partner samt eventuelle børn står over for en udstationering

DU GÅR FRA TRÆNINGEN MED BL.A.

Specifik viden om

 • Det land, du skal bo i og hverdags- og forretningskulturen i dette land
 • Hvordan man forbereder sig på den forandringskurve, man som udstationeret og medfølgende familie typisk gennemgår  
 • Tips og tricks som kan give dig og din familien en god start på opholdet
 • Hvilke kompetencer du kan udvikle som udstationereret, også selvom du ikke arbejder

Kompetencer til at

 • Tilpasse dig den nye hverdags- og forretningskultur
 • Bruge omstillingsperioden proaktivt
 • At efterleve de tilpasnings-strategier du formulerer under træningen
 • Samarbejde med dine nye kollegaer eller lede dine nye medarbejdere

INDSTATIONERING

At vende tilbage fra en udstationering kan på overfladen virke simpelt, idet man vender tilbage til det vante og velkendte. Virkeligheden er dog ofte udfordrende, da man oplever, at alt det, man før kendte, nu kan kræve tilvænning og tilpasning – både i arbejdslivet og familielivet.

Samtidig har udstationeringen også betydet, at man har opnået nye indsigter og nye kompetencer, som kan være værdifulde for ens fremadrettede privat- og arbejdsliv. En træning med fokus på indstationering, vil derfor også beskæftige sig med at identificere disse kompetencer, og fokusere på hvordan de kommer i spil og udnyttes efter man er vendt hjem.

DU SKAL VÆLGE TRÆNINGEN HVIS

 • Du er netop vendt hjem fra en udstationering
 • Du og din partner samt eventuelle børn er netop vendt hjem fra en udstationering

DU GÅR FRA TRÆNINGEN MED BL.A.

Specifik viden om

 • Hvordan man forbereder sig på den forandringskurve, man gennemgår som hjemvendt udstationeret og familie   
 • Hvordan man håndterer ups og downs både individuelt, og hvordan man støtter hinanden som familie
 • Hvordan du kan italesætte de kompetencer har du opnået under din udstationering i arbejdsøjemed

Kompetencer til at

 • Bruge omstillingsperioden proaktivt
 • Bruge det, du har lært under din udstationering aktivt, efter du er kommet hjem
 • Efterleve de fremadrettede startegier du har formuleret under træningen for dig og din families gentilpasning

WORKSHOP, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.