VIRTUEL LEDELSE

Vidste I, at den fysiske afstand mellem leder og medarbejder kan føre til, at tilliden falder med 80% og at overholdelse af budgetter og tidsplaner kan blive 60% sværere?  

Virtuel ledelse af en gruppe medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde kan være udfordrende, da kultur har indflydelse på, hvilke forventninger vi har til lederens rolle. Den fysiske afstand kan komplicere ledelsesprocessen yderligere. Oplever I f.eks., at det kan være svært at få alle til at byde ind under de virtuelle møder og brainstorms? Eller at det kan være udfordrende at skabe tillid og stærke relationer i teamet pga. den fysiske afstand?

Kulturtræning i virtuel ledelse giver indsigt i, hvordan lederen bedst udnytter sine styrker som leder og bliver opmærksom på, hvordan han eller hun kan lede en multi- eller flerkulturel gruppe på kulturelt intelligent vis.  

DU SKAL VÆLGE TRÆNINGEN HVIS

 • Du er leder for medarbejdere med en anden kulturel baggrund end din egen, som arbejder virtuelt
 • Du er leder for medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde, som arbejder virtuelt

DU GÅR FRA TRÆNINGEN MED BL.A.

Specifik viden om

 • Hvilke kulturelle forskelle du bør være opmærksom på mellem dig og din gruppe af medarbejdere og internt i gruppen af medarbejdere
 • Hvordan man strukturerer en kulturelt intelligent ”kommunikationsrytme” (hvornår bruger vi videokonference og skriftlig kommunikation, hvornår mødes vi hele teamet, og hvornår er det hensigtsmæssigt at tage en-til-en-samtaler)
 • Hvilken indflydelse kultur har på forventninger til lederskab og ledelsesstil
 • Hvilken indflydelse kultur har på, hvordan møder afholdes, og hvordan beslutninger tages
 • Hvordan funktionerne i eks. Skype for Business kan bruges til at optimere den virtuelle kommunikation mellem leder og medarbejder samt medarbejderne imellem

Kompetencer til at

 • Skabe tillidsfulde relationer i et virtuelt team
 • Engagere alle i møder på en kulturelt inkluderende måde
 • Motivere i en interkulturel gruppe medarbejdere
 • Give feedback uden at træde nogen over tæerne
 • Skabe dynamiske brainstorms i et virtuelt møde
 • Designe, tilrettelægge og lede et virtuelt møde

WORKSHOP, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.