VIRTUELLE TEAMS

Kultur har stor indflydelse på vores kommunikation – også den virtuelle. Vi giver jer indsigt i, hvilken impact kultur har på de dynamikker der opstår i et virtuelt team og vi træner jeres kompetencer, så I kan agere hensigtsmæssigt i dem.

Oplever I, at jeres virtuelle møder ikke er så effektive som I ønsker? Opstår der misforståelser ift. forskellige forventninger til processen – hvad næste skridt er, og hvem der skal tage det? Eller kan det være vanskeligt at opnå en god relation i det virtuelle samarbejde? Synes I, det er svært at skabe en dynamisk brainstorm på et virtuelt møde? Så kan en træning i virtuelle teams hjælpe jer med at optimere samarbejdet i jeres virtuelle teams.

I SKAL VÆLGE TRÆNINGEN HVIS

  • I er et team med personer, som har mange forskellige kulturelle baggrunde
  • I er et team med personer, som har 2 eller 3 forskellige kulturelle baggrunde

I GÅR FRA TRÆNINGEN MED BL.A.

Specifik viden om

  • Hvilke kulturelle forskelle I bør være opmærksomme på i jeres virtuelle team
  • Hvad skal man som mødeleder skal være særligt opmærksom på? Og hvordan strukturerer man en kulturelt intelligent ”kommunikationsrytme” (hvornår bruger vi videokonference og skriftlig kommunikation, hvornår mødes vi hele teamet og hvornår er det hensigtsmæssigt at tage en-til-en-samtaler)
  • De kulturelle forskelles indflydelse på, hvordan vi forventer processer ledes, hvordan møder afholdes, og hvordan beslutninger tages
  • Hvordan funktionerne i eks. Skype for Business kan bruges til at optimere den virtuelle kommunikation i et multikulturelt team

Kompetencer til at

  • Tilrettelægge og lede/afholde et virtuelt møde og designe en kulturelt intelligent ”kommunikationsrytme”
  • Opbygge relationer og skabe tillid til de andre team-members i et virtuelt team
  • Sikre allignment, så alle er enige om det næste skridt og har samme forventninger
  • Motivere mødedeltagerne

WORKSHOP, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.