KULTURFORSTÅELSE I UNDERVISNINGEN

Et undervisningsforløb i kulturforståelse introducerer begreber som identitet og kultur for eleverne og giver dem kompetencerne til at agere kulturelt intelligent i deres dagligdag. Eleverne får viden om, hvordan sociale, kulturelle og historiske faktorer former en given kultur, og opnår derved forståelse for, hvorfor andre kulturer agerer på en given måde. Vi arbejder også med at identificere de mange forskellige kulturelle fællesskaber, man som ung er del af. Forløbet anskuer det danske mindset i globalt perspektiv, men fokuserer også på den multikulturelle kontekst og inkluderer eksempler fra hele verden.

Undervisningen giver eleverne kompetencerne til at slå autopiloten fra, smide fordommene over bord og møde det enkelte menneske med nysgerrighed og forståelse, og dermed opbygge en større tolerance.

Forløbet udbydes til folkeskoler, gymnasier, erhvervsskoler, efterskoler og højskoler.

I SKAL VÆLGE UNDERVISNINGEN HVIS

  • Du er underviser på en skole eller videregående uddannelse

ELEVERNE GÅR FRA UNDERVISNINGEN MED BL.A.
Specifik viden om

  • Generel kulturforståelse
  • Dansk kultur og danske værdier set ’udefra’
  • Forskellige kulturelle fællesskaber vi er del af
  • Hvordan vi træner vores globale mindset og bliver mere tolerante og inkluderende overfor mennesker med andre værdier og kulturelle baggrunde
  • Hvordan et multikulturelt samarbejde er mere effektivt end et monokulturelt samarbejde
  • Hvordan den måde eleverne ser verden på er farvet af deres kulturelle baggrund

Kompetencer til at

  • Skabe et bedre samarbejde mellem elever på tværs af kulturer
  • Agere kulturelt intelligent i dagligdagen
  • Forstå hvilke sociale, historiske og kulturelle faktorer der har formet en given kultur

WORKSHOP, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.