TRAIN THE TRAINER cultural intelligence workshop

KULTURFORSTÅELSE I UNDERVISNINGEN

Et undervisningsforløb i kulturforståelse introducerer begreber som identitet og kultur for eleverne og giver dem kompetencerne til at agere kulturelt intelligent i deres dagligdag. Eleverne får viden om, hvordan sociale, kulturelle og historiske faktorer former en given kultur, og opnår derved forståelse for, hvorfor andre kulturer agerer på en given måde. Vi arbejder også med at identificere de mange forskellige kulturelle fællesskaber, man som ung er del af. Forløbet anskuer det danske mindset i globalt perspektiv, men fokuserer også på den multikulturelle kontekst og inkluderer eksempler fra hele verden.

Undervisningen giver eleverne kompetencerne til at slå autopiloten fra, smide fordommene over bord og møde det enkelte menneske med nysgerrighed og forståelse, og dermed opbygge en større tolerance.

Forløbet udbydes til folkeskoler, gymnasier, erhvervsskoler, efterskoler og højskoler.

UNDERVISNINGEN HVIS

  • Du er underviser på en skole eller videregående uddannelse

ELEVERNE GÅR FRA UNDERVISNINGEN MED BL.A.
Specifik viden om

  • Generel kulturforståelse
  • Dansk kultur og danske værdier set ’udefra’
  • Forskellige kulturelle fællesskaber vi er del af
  • Hvordan vi træner vores globale mindset og bliver mere tolerante og inkluderende overfor mennesker med andre værdier og kulturelle baggrunde
  • Hvordan et multikulturelt samarbejde er mere effektivt end et monokulturelt samarbejde
  • Hvordan den måde eleverne ser verden på er farvet af deres kulturelle baggrund

Kompetencer til at

  • Skabe et bedre samarbejde mellem elever på tværs af kulturer
  • Agere kulturelt intelligent i dagligdagen
  • Forstå hvilke sociale, historiske og kulturelle faktorer der har formet en given kultur

WORKSHOP, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.

GLOBESMART

Vidste du, at en amerikansk undersøgelse viser, at folk kun husker 10% af, hvad du fortæller i en mundtlig præsentation? Men hvis du kombinerer med visuelle hjælpemidler, vil publikum huske hele 50%. Hos ConnectingCultures har vi derfor stor fokus på visuel og interaktiv læring. En workshop i Kulturforståelse i Undervisningen giver viden om, og kompetencer inden for kulturel identitet igennem lege, quizzer, kultur jeopardy og meget mere. Eleverne kan forvente en lærerig workshop, der inkluderer sjove elementer, og udfordrer deres personlige holdning til kultur. Læs mere om, hvordan vi udfører vores træninger her.

“Thanks for a very well prepared and executed cultural training program for the entire audit group. We have enjoyed and learned a lot from you and your very competent co-trainers, who came with local knowledge and interesting stories from all over the world.”
Torben Enstrøm
Corporate Vice President, Novo Nordisk Pharmaceuticals
FOKUS PÅ JERES BEHOV

Vi har altid fokus på jeres specifikke behov og sammensætter et program, der tager udgangspunkt i jeres virkelighed og branche. Inden træningen vil I derfor få tilsendt et spørgeskema, så vi kan klarlægge jeres behov og udfordringer ud fra svarene. Med udgangspunkt i disse og i dialog med jer, skræddersyr vi jeres workshop, forløb eller foredrag.