LIVING AND WORKING/STUDYING IN DENMARK

Internationale studerende i Danmark oplever ofte den danske undervisningstradition som anderledes. En træning i Living and studying/working in Denmark giver indsigt i dansk kultur samt undervisningstradition, og klæder de internationale studerende på til at arbejde i Danmark. Undersøgelser viser, at antallet af internationale studerende i Danmark er fordoblet i de seneste par år, men en stor del af de studerende forlader Danmark efter endt uddannelse. Viden om dansk kultur og undervisningstradition sikrer en bedre tilpasning i Danmark. En træning i Living and studying/working in Denmark giver værktøjer og viden til at få succes i den nye kulturelle kontekst. Forløbet giver dybdegående indsigt i dansk kultur, hverdagsliv og danske undervisningstraditioner/arbejdskultur, og klæder de studerende/den nye medarbejder på til at begå sig kulturelt intelligent i en dansk kontekst.

I SKAL VÆLGE UNDERVISNINGEN HVIS

  • I ønsker at give jeres internationale studerende eller medarbejdere de bedste forudsætninger for at blive i Danmark
  • I vil forberede de studerende/jeres medarbejdere på at komme til Danmark

I GÅR FRA TRÆNINGEN MED BL.A.
Specifik viden om

  • Dansk kulturs rødder, herunder hvordan faktorer som historie, samfund, velfærd og religion har været med til at forme danskernes kulturelle ageren
  • Dansk mindset og værdier
  • Dansk undervisningstradition, og hvordan den adskiller sig fra andre landes traditioner

Kompetencer til at

  • Forstå og agere kulturelt intelligent i en dansk kontekst
  • Forstå hvilke faktorer der har formet danskerne

WORKSHOP, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.