Living and working/studying in Denmark

Internationale studerende i Danmark oplever ofte den danske undervisningstradition som anderledes. En træning i Living and studying/working in Denmark giver indsigt i dansk kultur samt undervisningstradition, og klæder de internationale studerende på til at arbejde i Danmark. Undersøgelser viser, at antallet af internationale studerende i Danmark er fordoblet i de seneste par år, men en stor del af de studerende forlader Danmark efter endt uddannelse. Viden om dansk kultur og undervisningstradition sikrer en bedre tilpasning i Danmark. En træning i Living and studying/working in Denmark giver værktøjer og viden til at få succes i den nye kulturelle kontekst. Forløbet giver dybdegående indsigt i dansk kultur, hverdagsliv og danske undervisningstraditioner/arbejdskultur, og klæder de studerende/den nye medarbejder på til at begå sig kulturelt intelligent i en dansk kontekst.

 

I SKAL VÆLGE UNDERVISNINGEN HVIS

  • I ønsker at give jeres internationale studerende eller medarbejdere de bedste forudsætninger for at blive i Danmark
  • I vil forberede de studerende/jeres medarbejdere på at komme til Danmark

I GÅR FRA TRÆNINGEN MED BL.A.
Specifik viden om

  • Dansk kulturs rødder, herunder hvordan faktorer som historie, samfund, velfærd og religion har været med til at forme danskernes kulturelle ageren
  • Dansk mindset og værdier
  • Dansk undervisningstradition, og hvordan den adskiller sig fra andre landes traditioner

Kompetencer til at

  • Forstå og agere kulturelt intelligent i en dansk kontekst
  • Forstå hvilke faktorer der har formet danskerne

WORKSHOP, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.

GLOBESMART

På træningen kan I tilvælge at de internationale studerende/medarbejdere kan lave deres personlige kultur-profil vha. værktøjet GlobeSmart. Gennem GlobeSmart kan de sammenligne deres personlige profiler med typiske profiler på de resterende lande. Dette giver den enkelte studerende/medarbejder mulighed for at se, hvilke kulturelle forskelle vedkommende skal være særligt opmærksom på. Vi er også certificeret i en række andre personlighedstests, kultur- og teamværktøjer, som I kan vælge at integrere i jeres træningsforløb. Se mere her.

“I had the pleasure to be guided through Danish culture by Signe in a clear and concise way and with a personal touch made the day both interesting and rewarding where upon conclusion I walked away with a greater understanding of the environment in which I would be working going forward. I can highly recommend working with Signe."
Sophie de Goede
Commercial Specialist, Hess Denmark
FOKUS PÅ JERES BEHOV

Vi har altid fokus på jeres specifikke behov og sammensætter et program, der tager udgangspunkt i jeres virkelighed og branche. Inden træningen vil I derfor få tilsendt et spørgeskema, så vi kan klarlægge jeres behov og udfordringer ud fra svarene. Med udgangspunkt i disse og i dialog med jer, skræddersyr vi jeres workshop, forløb eller foredrag.