MBTI

Vi kombinerer viden om kulturelle præferencer med viden om personlige præferencer