ConnectingCultures laver foredrag, workshops og inklusionsmålinger til dig, som ønsker at optimere samarbejdet på tværs af kulturer og styrke diversitet og inklusion i din organisation

Det var en virkelig stor fornøjelse og super relevant og informativt at deltage på jeres CQ (cultural Intelligence) seminar. Det var en meget fin balance mellem passiv og aktiv deltagelse og nogle rigtig gode og interessante øvelser! Jeg vil varmt anbefale det til andre.

Optimer samarbejdet på tværs af kulturer

  • Oplever I, at jeres globale teams ikke fungerer optimalt pga. afstanden?
  • Arbejder I i multikulturelle teams enten virtuelt eller i samme land, og ønsker I at optimere kommunikationen?
  • Ønsker I at opbygge en stærkere relation til samarbejdspartnere eller kunder med en anden national og kulturel baggrund?

Kulturtræning med streg under træning

Hos ConnectingCultures har vi det ene ben placeret i forskningsverdenen og det andet solidt plantet i den virkelige verden. Vi baserer altid vores træning på aktuelle forskningsresultater, og vi leverer evidensbaseret viden. 

Samtidig er det vigtigt for os at, at det, vi leverer, har afsæt i virkelige problemstillinger og er konkret og genkendeligt. For at den konkrete og evidensbaserede viden bliver til kompetencer, har vores kulturtræning streg under træning. 

Det betyder, at vi fokuserer intensivt på at træne de kulturelle kompetencer gennem øvelser og cases, så I kan omsætte viden til handling og begå jer kulturelt intelligent i jeres internationale samarbejde. Forskning viser nemlig, at mens vi kun husker 20% af det, vi hører, husker vi 90% af det vi gør. Med ConnectingCultures vil I fremadrettet kunne handle på et oplyst vidensgrundlag frem for mavefornemmelser.
Vores Principal Consultants Signe Ørom / Signe Ørum, Mikkel Orlovski, Minna Paunova m.fl. har alle en lang baggrund med at facilitere kulturel intelligens og diversitet og inklusions workshops. 

Øget produktivitet og bedre arbejdsmiljø med kulturtræning

Undersøgelser viser, at kulturtræning kan skabe op til 30% mere produktive medarbejdere – og dermed resultater, der tydeligt ses på bundlinjen. Ud over den økonomiske bundlinje kan kulturtræning også skabe resultater på den sociale bundlinje. 

Kulturtræning skaber mere effektive og velfungerende teams, stærkere relationer, klarere kommunikation og et bedre arbejdsmiljø. Selv om danske virksomheder bliver mere og mere globale, peger forskning på, at kun 5% af den danske befolkning har høje kulturelle kompetencer og helt op mod 58% af ansatte i virksomheder, der opererer internationalt, oplever kulturforskelle som en af de største barrierer for et succesfuldt samarbejde på tværs af grænser. 

Træning af de kulturelle kompetencer – bl.a. kompetencen at tilpasse sin kommunikation kollegaer, kunder og samarbejdspartnere fra andre lande – er ekstremt vigtig for at skabe en succesfuld global virksomhed.

Kulturtræning

hos ConnectingCultures

ConnectingCultures tilbyder kulturtræning til virksomheder og organisationer, der ønsker at skabe kompetente globale medarbejdere og ledere;  dvs. medarbejdere og ledere, som forstår, hvordan kultur påvirker vores arbejds- og kommunikationsformer, og som har kompetencer til at agere kulturelt intelligent i international setting.

Kulturtræning til undervisnings
institutioner

ConnectingsCultures udbyder først og fremmest kulturtræning til erhvervslivet, men i kraft af vores forankring i forskningsverdenen udbyder vi også workshops til undervisningsinstitutioner, herunder: Det multikulturelle klasserum, Kulturforståelse i Undervisningen og Living and working/studying in Denmark. Alle workshops udbydes til; erhvervsskoler, universiteter, gymnasier, højskoler, efterskoler, og folkeskoler. Tjek vores nuværende samarbejde med Learning Lab DTU ud her

Se mere her: Det multikulturelle klasserum, Kulturforståelse i Undervisningen og Living and working/studying in Denmark.