Ny bog: KOMMUNIKATION I INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER

Signe Ørom, indehaver af ConnectingCultures, er medforfatter på bogen KOMMUNIKATION I INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER, som kommer d. 24 august 2016. Bogen er resultatet af en række undersøgelser foretaget på Københavns Universitet og griber emnet kommunikation i internationale virksomheder an fra mange forskellige vinkler. Signe har bl.a. bidraget med et kapitel om kulturtræning og kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i danske virksomheder hen imod et globalt mindset. I samme forbindelse har KU sammen med IDA arrangeret en konference på KU d. 19 september, hvor man kan få svar på spørgsmål som: Hvad er internationale virksomheders udfordringer med medarbejderes egen indbyrdes kommunikation? Hvordan opnår man et globalt mindset og skaber tillidsfulde relationer til sine samarbejdspartnere? Hvordan kan man træne det? Du kan også møde erfarne globale ledere fra Vestas og maersk m.fl. Se mere her: http://www.samfundslitteratur.dk/kiiv-konference