Personlighedstests, kultur- og teamværktøjer som understøtter kulturtræning

Vores workshops og kulturtræningsforløb kan med fordel kombineres med profilværktøjer, personlighedstest eller tests med fokus kulturelle præferencer. De kan integreres i de fleste af vores forløb og workshops, men er særligt gode til vores landespecifikke workshops og global mindset workshops, samt alle vores workshops med fokus på multikulturelle eller virtuelle teams. 

De er også effektive i vores én-til-én-coaching-sessions, hvor de kan stille skarpt på, hvad lederen af et multikulturelt team skal være opmærksom på.
Værktøjerne kan bruges til at zoome ind på teamets sammensætning og præferencer i teamet eller til at vurdere den enkelte medarbejders styrker og udfordringer i den interkulturelle kontekst.

Ved at integrere profilværktøjer sikrer vi, at I både får viden om de generelle tendenser i det eller de lande, I samarbejder med, og samtidig bliver I klogere på teamets sammensætning ift. kulturelle og personlige præferencer.

Vores trænere er certificeret i nedenstående værktøjer:

Globesmart®

En online profiltest, der indikerer din personlige arbejdspræference i forhold til 5 kulturelle dimensioner, der måler på hierarki, individualisme, risikovillighed, kommunikationsformer og relation. Du kan sammenligne din personlige profil med generelle tendenser i 92 lande, dit team som helhed og hvert enkelt teammember og derefter lave fremadrettede strategier. Se mere her: (PDF)

Globesmart Teaming Assesment®

En online test, der udover at rumme globesmarts redskaber, zoomer yderligere ind på teamet og indikerer teamets styrker og svagheder og hvilke områder man som team med fordel kan fokusere på at forbedre. Se mere her: (PDF)

Cultural Intelligence Center’s CQ® Assessment

En online test, der indikerer din præference for arbejdsformer i forhold til 13 kulturelle dimensioner. Du kan sammenligne dine personlige profil med forskningsbaseret viden om generelle tendenser i 98 lande. Samtidig kan testen måle på og give en idé om hvor stærkt dit globale mindset er i forhold til de 4 faktorer: CQ Drive, CQ Knowledge, CQ Action og CQ Strategy.

Myers-Briggs Type Indikator® (MBTI®) / Jungiansk Type Indeks (JTI)

Personlighedstests som har til hensigt at skabe forståelse for egen og andres adfærd. De måler på de samme fire dimensioner, ekstrovert eller introvert; sansebaseret eller intuitiv; tankebaseret eller følelsesbaseret; vurderende eller opfattende. Vi kan samtænke kulturelle dimensioner med de mere personlighedsorienterede og dermed åbne op for forståelsen af hinanden. Vi bruger især redskabet til en-til-en-coaching-session og til teamudvikling.

Belbin® Test

En online test der måler den enkelte persons bidrag til teamet og teamets samlede ressourceprofil. Vi anvender testen i workshops for multikulturelle teams, hvor den kan tilføje en mere personlig vinkel til de kulturelle forskelligheder teamet har.

LEGO® SERIOUS PLAY®

Et sjovt og innovativ procesredskab, der kan integreres i en workshop for multikulturelle teams. Vi bruger det oftest til at udvikle en ny fælles teamkultur og til at få fokus på hvordan vi får teamets kulturelle (og personlige) forskelligheder i spil på en positiv måde i teamet.