Internationalt samarbejde, multikulturelle teams internationale teams, teammedlemmer fra forskellige lande (