DET MULTIKULTURELLE KLASSERUM

ConnectingCultures klæder dig på til at håndtere det multikulturelle klasserum på kulturelt intelligent vis. På kurset vil du få indsigt i og teoretisk viden om interkulturel kommunikation, inkluderende undervisning, interkulturel didaktik og konflikthåndtering i det flerkulturelle klasserum. Desuden får du konkrete redskaber og ideer til, hvordan du kan tilrettelægge og udføre din undervisning. Ved at identificere dansk undervisningstradition og anskue den i lyset af andre landes undervisningstraditioner, får du bl.a. en forståelse for, på hvilke punkter den kan virke fremmed og grænseoverskridende på studerende fra andre kulturer.

Vi holder fokus på at omsætte de kompetencer, kurset giver dig, til praksis, når du skal tilrettelægge og udføre din egen undervisning.

I SKAL VÆLGE TRÆNINGEN HVIS

  • Du er underviser med studerende fra forskellige kulturer

I GÅR FRA TRÆNINGEN MED BL.A.
Specifik viden om

  • Teori indenfor interkulturel kommunikation, inkluderende undervisning, interkulturel didaktik, det multikulturelle klasserum og interkulturel konflikthåndtering
  • Hvordan dansk undervisningstradition adskiller sig på globalt plan
  • Hvordan du bliver en kulturelt inkluderende underviser

Kompetencer til at

  • Planlægge undervisningsforløb, så alle studerende føler sig set og hørt.
  • Udtænke opgaver, øvelser, og gruppesammensætninger, der får de multikulturelle kompetencer i spil på en positiv og inkluderende måde
  • Motivere og engagere dine studerende på kulturelt intelligent 
vis
  • Sammensætte dynamiske multikulturelle grupper
  • Håndtere konflikter i en multikulturel kontekst

WORKSHOP, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.