DET MULTIKULTURELLE KLASSERUM

DET MULTIKULTURELLE KLASSERUM

Kulturel intelligens, kulturforståelse, teammedlemmer fra forskellige lande

Kulturel intelligens, kulturforståelse, teammedlemmer fra forskellige lande

ConnectingCultures klæder dig på til at håndtere det multikulturelle klasserum på kulturelt intelligent vis. På kurset vil du få indsigt i og teoretisk viden om interkulturel kommunikation, inkluderende undervisning, interkulturel didaktik og konflikthåndtering i det flerkulturelle klasserum. Desuden får du konkrete redskaber og ideer til, hvordan du kan tilrettelægge og udføre din undervisning. Ved at identificere dansk undervisningstradition og anskue den i lyset af andre landes undervisningstraditioner, får du bl.a. en forståelse for, på hvilke punkter den kan virke fremmed og grænseoverskridende på studerende fra andre kulturer.

Vi holder fokus på at omsætte de kompetencer, kurset giver dig, til praksis, når du skal tilrettelægge og udføre din egen undervisning.

 
 

I SKAL VÆLGE TRÆNINGEN HVIS

  • Du er underviser med studerende fra forskellige kulturer

I GÅR FRA TRÆNINGEN MED BL.A.
Specifik viden om

  • Teori indenfor interkulturel kommunikation, inkluderende undervisning, interkulturel didaktik, det multikulturelle klasserum og interkulturel konflikthåndtering
  • Hvordan dansk undervisningstradition adskiller sig på globalt plan
  • Hvordan du bliver en kulturelt inkluderende underviser

Kompetencer til at

  • Planlægge undervisningsforløb, så alle studerende føler sig set og hørt.
  • Udtænke opgaver, øvelser, og gruppesammensætninger, der får de multikulturelle kompetencer i spil på en positiv og inkluderende måde
  • Motivere og engagere dine studerende på kulturelt intelligent 
vis
  • Sammensætte dynamiske multikulturelle grupper
  • Håndtere konflikter i en multikulturel kontekst

WORKSHOP, FORLØB, FOREDRAG ELLER ÉN-TIL-ÉN TRÆNING?

Vi rådgiver gerne om, hvilken træningsform, der er mest relevant for jer. Læs mere her.

GLOBESMART

På træningen kan du tilvælge at lave din egen kultur-profil vha værktøjet GlobeSmart. Gennem GlobeSmart kan du sammenligne din personlige profil med en generel profil på din nationalitet og på dine studerendes nationaliteter. Det giver mulighed for at kortægge de vigtigste kulturforskelle og danner baggrund for udformningen af strategier for, hvordan du bedst tilpasser din undervisning. Vi er også certificeret i en række andre personlighedstests, kultur- og teamværktøjer, som I kan vælge at integrere i jeres træningsforløb. Se mere her.

Signe ved hvad hun taler om, hun brænder for emnet “Det multikulturelle klasserum” og hun formår at smitte sin begejstring af på underviserne. Signe bygger på charmerende og professionel vis bro mellem teori og undervisningspraksis. Hendes cases er baseret på eksempler fra undervisernes hverdag, hvilket betyder at dagens læringsresultater kan bruges med det samme i næste undervisningssituation. Vores undervisere har rost Signe for sit arbejde og har givet hende meget positive tilbagemeldinger i den afsluttende evaluering.”
Sophia Vejlgaard
International Coordinator, KEA, Global & Guidance
FOKUS PÅ JERES BEHOV

Vi har altid fokus på jeres specifikke behov og sammensætter et program, der tager udgangspunkt i jeres virkelighed og branche. Inden træningen vil I derfor få tilsendt et spørgeskema, så vi kan klarlægge jeres behov og udfordringer ud fra svarene. Med udgangspunkt i disse og i dialog med jer, skræddersyr vi jeres workshop, forløb eller foredrag.