Multikulturalisme

Multikulturalisme er en realitet på de danske universiteter, og som underviser er det en forudsætning, at man er i stand til at håndtere en multikulturel klasse – dels for at få klassen til at fungere godt sammen, dels for at sikre at alle studerende får lige muligheder for at lære og videreudvikle deres faglige viden og kompetencer.

Netop i denne uge byder flere universiteter velkommen til udenlandske studerende, der skal studere et eller flere semestre i Danmark. Hos ConnectingCultures har vi de seneste år leveret en række workshops på erhvervsakademier og universiteter i Danmark i ’det multikulturelle klasseværelse’ for undervisere. Der er mange ting man kan gøre for at designe kulturelt inkluderende undervisning, opgaver, gruppearbejde, eksaminer. Her kommer vi med tre starttips til, hvordan man kan skabe kulturel intelligent og inkluderende undervisning.

Teamwork Multinational computer zoom

1. Variation er nøglen!

Læringspræferencer varierer fra person til person. Men undersøgelser viser, at vores læringspræferencer også bliver formet af vores kulturelle baggrund. Der er altså stor forskel på, hvordan en italiensk, tysk og kinesisk studerende lærer bedst.

Det er derfor ikke nok bare at oversætte alt til engelsk. Vær i stedet opmærksom på de forskellige læringsstile, som både er personlige, men også i høj grad kulturelle og design undervisningen, opgaver og gruppearbejdet osv. herefter. På den måde sikrer man, at alle får størst udbytte af undervisningen.

2. Hensigt  ≠ opfattelse

Lige så vel som vores læringspræferencer er formet af vores kulturelle baggrund, er vores opfattelse af acceptabel og uacceptabel adfærd i klasseværelset også kulturelt formet. Vi kan ikke tage for givet, at vores opfattelse af en given situation altid er lig med den studerendes intention.

Måske opfatter underviseren den ukrainske studerende, der aldrig stiller spørgsmål, eller den kinesiske studerende som sidder og hvisker som uinteresseret i undervisningen, når denne adfærd faktisk er deres måde at udvise respekt og høflighed. Omvendt opfatter den indiske studerende måske underviseren som doven eller dårligt kvalificeret, når han ikke svarer på de studerendes spørgsmål. Det til trods for at underviserens intention er at coache og hjælpe de studerende til selv at finde frem til svaret.

Det er altså vigtigt at have et kulturelt perspektiv på, hvorfor studerende med forskellige kulturelle baggrunde opfører sig forskelligt og ligeledes har forskellige forventninger til underviserens rolle.

3. Kommunikationsstil

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at forstå og være opmærksom på de studerendes forskellige kommunikationsstile. Overordnet skelner man mellem høj kontekst kulturer med en indirekte kommunikationsstil og lav kontekst kulturer med en direkte kommunikationsstil. I Danmark er vi for eksempel langt mere direkte i vores sprogbrug end i Spanien, Kina og Polen, hvor man anvender mere indirekte sprogbrug.

Når kulturer med forskellige kommunikationsstile mødes, er der altså risiko for, at der kan opstå misforståelser og problemer. Det kan for eksempel betyde, at de studerende slet ikke forstår den opgave, underviseren stiller dem eller ikke får det ønskede udbytte af undervisningen.

I modsætning til lav kontekst kulturer er et ’ja’ i høj kontekst kulturer nemlig ikke altid et bekræftende svar, men ofte blot en bekræftelse af, at man har hørt spørgsmålet. Dertil er det en måde at undgå at sige ’nej’ og være direkte og uhøflig.

Vær derfor opmærksom på at finde forskellige måder at forklare en teori eller opgave på til de studerende og undgå at stille studerende fra høj kontekst kulturer lukkede spørgsmål, som besvares med ’ja’ eller ’nej’, hvis du vil sikre dig, at alle har forstået dit budskab.

At skabe kulturel intelligent og inkluderende undervisning kræver både, at man forstår sine egne og de studerendes antagelser og kulturelle baggage. Det er netop ud fra denne forståelse, at det er muligt at udvikle og implementere undervisningsstrategier, der sikrer, at alle studerende får lige muligheder for at lære. Derudover er der et hav af små justeringer, der kan skabe en mere inkluderende undervisning i det multikulturelle klasseværelse.

Læs mere om det multikulturelle klasserum eller kontakt os for at høre mere, om hvordan vi kan hjælpe dig og dine kollegaer med at udvikle og implementere undervisningsstrategier rettet mod at skabe kulturel intelligent og inkluderende undervisning.